Tải bản đầy đủ

Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng được NN giao khoán cho mỗi bên sau khi kết hôn là tài sản chung của 2 vợ chồng tiền trúng số mà vợ hoặc chồng có được trong thời kì hôn nhân là tài sản riêng của người đó

Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng được NN giao khoán cho mỗi bên sau khi kết hôn là tài sản chung
của 2 vợ chồng Tiền trúng số mà vợ hoặc chồng có được trong thời kì hôn nhân là tài sản riêng của người
đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×