Tải bản đầy đủ

Tòa án giải quyết công nhận thuận tình ly hôn không phải qua thủ tục hòa giải

Tòa án giải quyết công nhận thuận tình ly hôn không phải qua thủ tục hòa giải. Khi ly hôn, vấn đề cấp
dưỡng giữ vợ, chồng luôn được đặc ra khi một bên túng thiếu, có yêu cầu với mức cấp dưỡng do hai bên
thỏa thuận.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×