Tải bản đầy đủ

Trong mọi trường hợp nam nữ tiến hành đăng ký kết hôn phải nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trong mọi trường hợp nam nữ tiến hành đăng ký kết hôn phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau thì chỉ cần xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi đang cư trú còn
tình trạng hôn nhân trước đó họ được tự cam đoan và chịu trách nhiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×