Tải bản đầy đủ

Anh a và chị b xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp ngày 11

Anh A và chị B xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp ngày 11/2/2009. Anh chị có hai con chung là M (sinh
ngày 4/3/2010) và N (sinh ngày 10/1/2012). Sau một thời gian chung sống giữa 2 vợ chồng phát sinh mâu
thuẫn ngày càng trầm trọng. Ngày 15/5/2017 chị B làm đơn xin ly hôn với anh A. Liên quan đến vấn đề
con chung, anh A cho rằng chị B không có nghề nghiệp ổn định, lại đang bị bệnh nên không đủ điều kiện
nuôi con nên anh yêu cầu đựợc nuôi cả M và N. Chị B muốn trực tiếp nuôi dưỡng N vì cho là cháu còn quá
nhỏ không thể sống thiếu mẹ được. Theo anh (chị) nếu Toà án giải quyết cho anh A và chị B ly hôn thì
tranh chấp nuôi con trên của A và B được giải quyết như thế nào? Vì sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×