Tải bản đầy đủ

Năm 2005 ông a được cha mẹ mình tặng cho 1 căn nhà diện thích 40m2

Năm 2005 ông A được Cha mẹ mình tặng cho 1 căn nhà diện thích 40m2.Năm 2016 ông A kết hôn với bà
B. Sau khi kết hôn hai người về sống chung trong căn nhà này. Năm 20175 ông A chết trong 1 tai nạn giao
thông.Sau khi ông A chết, bà B có đơn yêu cầu TA chưa cho chia di sản thừa kế là căn nhà nói trên, vì nếu
phân chia sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến của sống của bà và 2 đứa con nhỏ là C (4 tuổi) và D (2
tuổi).Nhưng bố mẹ của ông A lại yêu cầu phân chia di sản thừa kế nói trên, vì ông bà không còn khả năng
lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và hiện tại không có ai nuôi dưỡng, cấp dưỡng.Theo anh chị
thì TA sẽ giải quyết như thế nào? Chấp nhận yêu cầu của ai? Nêu cơ sở pháp lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×