Tải bản đầy đủ

Anh a sinh ngày 01 02 1998 và cư trú tại xã x huyện y tỉnh k

Anh A sinh ngày 01 02 1998 và cư trú tại xã X huyện Y tỉnh K; Chị B sinh ngày 01/05/2000 và cư trú tại xã M
huyện Y tỉnh K. Ngày 15/01/2017, anh A và chị B được UBND xã N huyện Y tỉnh K cấp giấy chứng nhận kết
hôn số 01/CNKH. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, vợ chồng phát sinh mâu thuẩn nên ngày
15/12/2017, anh A và chị B đã làm đơn yêu cầu tòa án huyện Y tỉnh K cho anh chị ly hôn. Toà án đã thụ lý
vụ việc. Anh A và chị B có tài sản chung 100 trđ. Theo anh (chị) trong trường hợp này tòa án sẽ giải quyết
cho anh A và chị B ly hôn hay hủy việc kết hôn trái pháp luật? Tại sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×