Tải bản đầy đủ

Tháng 07 năm 2015 anh a và chi b được UBND xã x huyện y tỉnh h tiến hành đăng ký kết hôn và cấp giấy chứng nhận kết hôn

Tháng 07 năm 2015 anh A và chi B được UBND xã X huyện Y tỉnh H tiến hành đăng ký kết hôn và cấp giấy
chứng nhận kết hôn. Việc kết hôn xảy ra khi anh A 21 tuổi và chị B 16 tuổi. Trong quá trình chung sống,
anh chị có một con chung là K và khối tài sản chung trị giá khoảng 100 triệu đồng. Tháng 02/2016, anh A
bị tai nạn dẫn đến tử vong. Tháng 05/2016, khi tiến hành phân chia di sản thừa kế dẫn đến tranh chấp: •
Những người thừa kế di sản anh A không thừa nhận quyền thừa kế của chị B, vì họ cho rằng anh A và chị
B là kết hôn trái pháp luật, không phải là vợ chồng. • Chị B lại cho rằng chị là vợ của anh A nên chị là hàng
thừa kế thứ nhất. Theo anh (chị), chị B có được quyền thừa kế di sản của anh A không? Vì sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×