Tải bản đầy đủ

Người sử dụng lao động có quyền thông qua doanh nghiệp cho thuê lại lao động đểtuyển dụng lao động

Người sử dụng lao động có quyền thông qua doanh nghiệp cho thuê lại lao động đểtuyển dụng
lao động
Đúng. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ ch ức dịch vụvi ệc làm, doanh nghi ệp cho thuê l ại lao
động để tuyển dụng lao động, theo Điều 11 Bộ luật Lao độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×