Tải bản đầy đủ

người lao động được hưởng nguyên lương trong thời gian điều trị tai nạn lao động

 người lao động được hưởng nguyên lương trong thời gian điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.   (đúng, k2 đ 144)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×