Tải bản đầy đủ

người lao động làm công việc có tính chất độc hại thuộc danh mục do bộ lao động thương binh xã hội ban hành thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại

người lao động làm công việc có tính chất độc hại thuộc danh mục do bộ Lao động thương binh xã hội ban hành thì được 
hưởng chế độ phụ cấp độc hại.    Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×