Tải bản đầy đủ

cau hoi bao ve do an dong co đot trong

+ Đồ thị công: Tung độ phản ánh các giá trị áp suất trong xilanh. Hoành độ là vị trí
đỉnh piston phản ánh thể tích của xilanh (đồ thi P-V). Vì vậy tại thời điểm thể tích
xilanh ứng với vị trí đỉnh piston ta có thể xác định được giá trị áp suất trong
xilanh.
Qua đồ thị công có thể tính toán các chu trình nhiệt (hiệu suất nhiệt của chu trình)
biết được sự thay đổi của lực khí thể trong 1 chu trình làm việc.
Biểu diễn quá trình làm việc (chu trình công tác) của động cơ. 4 kỳ hoặc 2 kỳ, nạp
nén cháy giãn nỡ thải.
Xác định công có ích và công tổn thất.
+ Mục đích xác định các điểm đặc biệt (mở sớm đóng muộn)
Đối với động cơ sử dụng hệ thống phối khí thông minh thì góc mở sớm đóng
muộn theo chế độ tải cho phù hợp.
Tương tự với các đồ thị có hoành độ là góc ϕ: tại thời điểm góc quay của trục
khuỷu ta có thể xác định được giá trị tương ứng ở trục tung.
+ OO’
Theo lý thuyết tính toán chuyển vị của piston xác định theo điểm O nhưng thực tế
có sai lệch (chốt piston và đầu nhỏ thanh truyền, đầu to và chốt khuỷu…) nên theo
tính toán của GS Brick ta sử dụng điểm O’
+ Đồ thị Brick
Thông qua đồ thị Brick để xác định các điểm đặc biệt trên đồ thị công tương ứng
với góc quay trục khuỷu.

Thông qua đồ thị Brick có thể xây dựng được đồ thị chuyển vị của piston
+ Đồ thị chuyển vị x
Thể hiện mối quan hệ giữa chuyển vị piston so với ĐCT ứng với quay α của trục
khuỷu
NGUYEN
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2016


+ Đồ thị vận tốc
Nhằm xác định vận tốc và chuyển vị x của piston từ đó xác định được Vmax tại vị
trí chuyển vị x ứng với góc quay α của trục khuỷu.
Xác định vận tốc lớn nhất ứng với khoảng chuyển vị x và α thông qua đó xác định
được vị trí làm việc xilanh và piston có Vmax lớn nhất -> mài mòn lớn nhất
+ Đồ thị gia tốc
Người ta xây dựng đồ thị gia tốc (của các khối lượng ch động tịnh tiến) nhằm mục
xây dựng đồ thị lực quán tính – Pj
+ Đồ thị -Pj
Vẽ đồ thị -Pj trên đồ thị công nhằm mục đích để tiện lợi cho quá trình vẽ khai triển
P1 = Pkt + Pj
Đồ thị -Pj là 1 đồ thị đồng dạng đồ thị gia tốc nên vẽ trên đồ thị công là đồ thị -Pj
để thuận tiện cho việc vẽ đồ thị -Pj và kiểm tra độ chính xác
+ Đồ thị khai triển
Xây dựng mối quan hệ giữa lực khí thế, lực quán tính theo góc quay của trục
khuỷu từ đó xác định hợp lực P1 để tiến hành tính toán xây dựng các đồ thị tiếp
theo
+ Đồ thị T N Z
ứng với mỗi góc quay của trục khuỷu ta sẽ biết được sự biến thiên của T N Z ứng
với từng vị trí của khuỷu trục
cùng với đồ thị tổng T giúp xác định khuỷu nguy hiểm ( trong 3 trường hợp Tổng
T max, Z max, T max) để tính toán thiết kế trục khuỷu
để có thể xây dựng các đồ thị tiếp theo

NGUYEN
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2016


+ Đồ thị Tổng T
Xác định khuỷu nguy hiểm để tính toán trục khuỷu
Từ đồ thị tổng T ta tính được công dư trong 1 chu trình làm việc của động cơ để
tính toán khối lượng cần thiết của bánh đà từ đó tính toán các kích thước của bánh


đà
+ Đồ thị phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu và đồ thị mài mòn:
Dùng để đánh giá trạng thái chịu lực và trạng thái hao mòn của các chi tiết trong
tktt
+ Đồ thị phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu:
Xác định lực tác dụng trên chốt ở mỗi vị trí của trục khuỷu
[xác định lực phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu tại thời điểm tức thời (góc tức thời
của trục khuỷu tại góc quay nào đó)]
Qua đó để khai triển đồ thị Q-α
Xây dựng được đồ thị phụ tải trên đầu to thanh truyền và các đồ thị mài mòn trên
chốt khuỷu cũng như đầu to thanh truyền từ đó biết được khu vực chịu tải bé nhất
trên chốt khuỷu để khoan lỗ dầu bôi trơn trên chốt khuỷu được tối ưu nhất
+ Đồ thị phụ tải tác dụng lên đầu to thanh truyền: chốt khuỷu và đầu to thanh
truyền lắp vào nhau nên phản lực ngược chiều nhau vì vậy khi xác định phụ tải tác
dụng lên đầu to thanh truyền cần phải xoay giấy mờ để vẽ.
Đầu to thanh truyền và chốt khuỷu khi làm việc xoay tương đối 1 góc Beta vì vậy
khi xác định phụ tải tác dụng lên đầu to thanh truyền cần phải cộng thêm góc Beta.
Ta có: Anpha + Beta
+ Đồ thị khai triển Q
+ Đồ thị mài mòn: để xác định quy luật mài mòn của chốt khuỷu. Nhưng chỉ xem
xét về mặt lý thuyết (giả thuyết phạm vi tác dụng 120o). Ngoài ra quy luật mài
NGUYEN
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2016


mòn còn ảnh hưởng bởi 1 số yếu tố: chất lượng dầu bôi trơn, vật liệu chế tạo, gia
công …
Xác định phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu tại thời điểm góc quay của trục khuỷu từ
đó xác định vị trí chịu tải bé nhất của chốt khuỷu tại đó khoan các lỗ dầu.
Câu 2: Đồ thị mài mòn, mục đích, ý nghĩa (vị trí khoan lỗ dầu)
Câu 3: Đoạn biểu diễn giá trị vận tốc (ĐTVT) khi ở góc quay 80o
Câu 4: Công đồ thị tại điểm thầy chỉ là công gì?
Câu 5: Mục đích ý nghĩa của đồ thị tổng T
Câu 6: Khi nào vận tốc đạt cực đại
Câu 7: Xác định T trung bình để làm gì
Câu 8: Trong máy chi tiết nào điều chỉnh mô men
Câu 9: Quá trình nào dài nhất, ngắn nhất trong đồ thị công, ý nghĩa đồ thị công
Câu 10: Lực T là lực gì, lực có ích? Tác dụng lên đâu ?
Câu 11: Ý nghĩa của đồ thị Brick, từ đồ thị Brick có thể triển khai ra…?
Bao ve do an dong co co may cau hoi:
- Tren do thi ve tay:
* xac dinh gia toc lon nhat tren do thi gia toc hinh ve ( chu y van toc = 0 gia toc
lon nhat)
* Do thi mai mon bieu dien gi? ( Do thi mai mon bieu dien ap luc, cung la do mai
mon boi theo gia thiet, do mai mon ty le thuan voi luc tac dung len no)
* Cach xac dinh do thi T-N-Z? ( Phai noi tu do thi cong Den P1 roi qua TNZ).
* Tai sao gia toc va luc quan tinh lai bieu dien nguoc nhau?
* Tren do thi brik cac goc ung voi danh lua som, mo som dong muon cua xupap
nap thai pai chinh xac va nam ro de lam gi?
* Do thi tong T de lam gi? cach xac dinh do thi tong T? ( Pai noi cach xac dinh tu
do thi cong lai)?
* Doan Pko tren do thi luc tac dung len chot khuyu la gi? tai sao lai co doan do?
* Tong Qmin ung voi doan nao?
* Cach xoay de ve do thi phu tai tac dung len dau to thanh truyen?
* Cach xac dinh, ve do thi mai mon chot khuyu?
Noi chung phai hieu het cac y nghia cua cac do thi va cach ve.
Ben ban ve so do he thong va chi tiet:
Cac cau hoi ve nguyen ly hoat dong cua cac he thong. Cac ten goi cua chi tiet
quan trong. Nguyen ly , tac dung cua cac chi tiet do.
Ai biet them thi gui vao email lop nha.Chuc bao ve do an tot.
NGUYEN
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2016


Bao ve do an dong co co may cau hoi:
- Tren do thi ve tay:
* xac dinh gia toc lon nhat tren do thi gia toc hinh ve ( chu y van toc = 0 gia toc
lon nhat)
* Do thi mai mon bieu dien gi? ( Do thi mai mon bieu dien ap luc, cung la do mai
mon boi theo gia thiet, do mai mon ty le thuan voi luc tac dung len no)
* Cach xac dinh do thi T-N-Z? ( Phai noi tu do thi cong Den P1 roi qua TNZ).
* Tai sao gia toc va luc quan tinh lai bieu dien nguoc nhau?
* Tren do thi brik cac goc ung voi danh lua som, mo som dong muon cua xupap
nap thai pai chinh xac va nam ro de lam gi?
* Do thi tong T de lam gi? cach xac dinh do thi tong T? ( Pai noi cach xac dinh tu
do thi cong lai)?
* Doan Pko tren do thi luc tac dung len chot khuyu la gi? tai sao lai co doan do?
* Tong Qmin ung voi doan nao?
* Cach xoay de ve do thi phu tai tac dung len dau to thanh truyen?
* Cach xac dinh, ve do thi mai mon chot khuyu?
Noi chung phai hieu het cac y nghia cua cac do thi va cach ve.
Ben ban ve so do he thong va chi tiet:
Cac cau hoi ve nguyen ly hoat dong cua cac he thong. Cac ten goi cua chi tiet
quan trong. Nguyen ly , tac dung cua cac chi tiet do.
Ai biet them thi gui vao email lop nha.Chuc bao ve do an tot.

NGUYEN
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×