Tải bản đầy đủ

hợp đồng lao động giao kết với người lao động dưới 15 tuổi mà ko có sự đồng ý trước bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp thì vô hiệu

hợp đồng lao động giao kết với người lao động dưới 15 tuổi mà ko có sự đồng ý trước bằng văn bản của cha mẹ hoặc 
người giám hộ hợp pháp thì vô hiệu.        (sai, k2 đ 164)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×