Tải bản đầy đủ

Người lao động đi nghỉ hàng năm ở trong nước để thăm bố mẹ vợ hoặc chồng con thì được người sử dụng thanh toán tiền tàu xe và tiền lương trong những ngày đi đường

. Người lao động đi nghỉ hàng năm ở trong nước để thăm bố mẹ vợ hoặc chồng con thì được người sử dụng thanh toán tiền
tàu xe và tiền lương trong những ngày đi đường. (sai, đ 113)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×