Tải bản đầy đủ

Người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên

 Người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 
từ 3 tháng trở lên.   (đúng. 1a­2 luật BHXH).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×