Tải bản đầy đủ

NLĐ bị tạm giữ tạm giam do vi phạm ko liên quan đến QHLĐ thì người sử dụng lđ ko phải tạm ứng TL cho NLĐ

NLĐ bị tạm giữ tạm giam do vi phạm ko liên quan đến QHLĐ thì người sử dụng LĐ ko phải tạm ứng TL cho NLĐ?  
 (đúng, k3 –đ13 NĐ 114)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×