Tải bản đầy đủ

Luật lđ điều chỉnh QHLĐ giữa xã viên với HTX

Luật LĐ điều chỉnh QHLĐ giữa xã viên với HTX.
Đúng. HTX là NSDLĐ. 1 số quan hệ giữa xã viên với HTX được LLĐ điều chỉnh. Ví dụ: vấn đề tiền
lươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×