Tải bản đầy đủ

Giáo án bài phong cách hồ chí minh

Bài 1
Tiết :1, 2

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
LÊ ANH TRÀ
A / MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp HS:
- Thấy được phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà
giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh
cao và giản dò.
- Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, HS có ý thức tu dưỡng,
học tập, rèn luyện theo gương Bác.

B / CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :

* Giáo viên :
+ Sách giáo khoa , Sách tham khảo
+ Giáo án

+ nh Bác, nhà sàn của Bác, Những mẫu chuyện về lối
sống giản dò của Bác.
* Học sinh:
+ Sách giáo khoa , vở , bút
+Đọc bài trước , soạn bài
+ Tìm đọc những mẫu chuyện về lối sống giản dò của
Bác
C / Kiểm tra bài cũ:
D / TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của
Hoạt động của
thầy
trò
* Hoạt động 1 :
Khởi động
- Bác Hồ hai tiếng
rất
đỗi
thân
thương và gần gũi
với người dân VN.
HCM không những
là nhà yêu nước,
CM vó đại mà còn
là danh nhân văn
hóa thế giới. Vẻ
đẹp văn hóa là
nét nổi bật trong
phong cách HCM.
- HS đọc
* Hoạt động 2 :
I. Đọc- Hiểu chú - HS đọc chú thích
thích :
- Hướng dẫn cách
đọc.

Ghi bảng

I. Đọc- Hiểu chú
thích :
- Gv đọc – HS đọc –
nhận xét.
-Gv hướng dẫn Hs
tìm hiểu chú thích.
Giải
thích
thêm
các từ : phong
cách, di dưỡng tinh
thần.
 Ở lớp bảy em
đã học văn bản
nào thể hiện
phẩm chất của
Bác ?
 Bài Phong cách
HCM được viết
theo phương thức
biểu đạt chính
nào?
 Nội dung văn
bản mang tính
mang tính thời sự
, Xh…Ta gọi là
văn bản gì? Kể
tên vài Vb nhật
dụng mà em đã
học.
- Chương trình Ngữ
văn
THCS

những bài nhật
dụng về các chủ
đề : quyền sống
của con người, hoà
bình, sinh thái….Bài
này thuộc chủ đề
sự hội nhập với
thế giới và bảo
vệ bản sắc văn
hoá dân tộc. Tuy
nhiên , bài này
không chỉ mang ý
nghóa cập nhật
mà còn có ý
nghóa lâu dài. Bởi
việc học tập , rèn
luyện theo phong
cách Bác là việc
làm thường xuyên
của các thế hệ
VN, nhất là giới

- Đức tính giản dò
của Bác Hồ –
Phạm Văn Đồng.
- Nghò luận.

- Là văn bản nhật
dụng.
+ Cầu Long Biên …
+ Cuộc chia tay …
+ n dòch thuốc
lá…

- Phương thức nghò
luận

- Văn bản nhật
dụng. Nội dung :
Hội nhập và bản
sắc văn hoá dân
tộc.

II. Đọc –
văn bản :

Hiểu

- Vốn tri thức uyên
thâm và lối sống
của Bác.

+Từ đầu …. hiện
đại
+phần còn lại
- Hs đọc đoạn 1.
- Phương Đông, Tây,
Châu Á, u, Phi,
Mỹ…
+ Nắm vững

1. Vốn tri thức
văn hoá sâu
rộng của Bác:
-Tiếp xúc nhiều
nền văn hoá
- Nói , viết thạo
nhiều thứ tiếng


trẻ.
* Hoạt động 3 :
II. Đọc – Hiểu
văn bản :
 Đọc
qua
văn
bản, em thấy
vẻ
đẹp
trong
phong cách Bác
được thể hiện
qua những khía
cạnh nào?
 Hãy phân đoạn
theo
hai
luận
diểm ấy?
1. Vốn tri thức
văn hoá sâu
rộng của Bác
- Gọi Hs đọc đoạn 1.
 Bác
tiếp
thu
những nền văn
hoá nào ?
 Bác
đã
làm
thế nào để có
vốn tri thức sâu
rộng ấy ?
 Uyên
thâm
nghóa là gì?
 Điều kì lạ và
quan trọng trong
sự tiếp thu tinh
hoa
văn
hoá
nhân loại của
HCM là gì ?
 Sự tiếp thu tinh
hoa
văn
hoá
thế giới trên
nền tảng cái
gốc văn hoá
dân tộc đã hình
thành ở Bác
một nhân cách,
một lối sống
ntn ?
GV : Sự tiếp thu
văn hoá của Bác

chủ
động,
sáng tạo, chọn lọc.

phương tiện giao
tiếp là ngôn ngữ (
nói, viết thạo
nhiều thứ tiếng)
+ Qua lao động mà
học hỏi
+ Tự đọc, tự tìm
hiểu.
- Hs đọc chú thích 3
- Tiếp thu có chọn
lọc trên cái gốc
văn hoá dân tộc.

- Làm nhiều nghề
tự học, tự tìm hiểu
- Tiếp thu có chọn
lọc trên cái gốc
văn hoá dân tộc.
 Thống nhất hài
hòa giữa dân tộc
và nhân loại.

- Một nhân cách
rất VN, một lối
sống rất bình dò,
rất phương Đông
nhưng cũng rất
mới , rất hiện đại.

2. Lối Sống của
Bác :
+ nơi ở, nơi làm
việc : nhà sàn
nhỏ

- Hs đọc đoạn hai.
+ nơi ở, nơi làm
việc : nhà sàn
nhỏ bằng gỗ, vài
phòng, đồ đạc đơn

+ Trang phục giản
dò: Bộ quần áo
bà ba nâu, áo
trấn thủ, dép lốp
+ n uống đạm
bạc :cá kho, rau
luộc, dưa ghém,
cà muối, cháo hoa
Hs
đọc:Bất
giác….. ….thể xác.

+ Trang phục giản

+ n uống đạm
bạc
 Giản dò

- Không khắc khổ
- Không thần
thánh hoá
- Nét đẹp của các
bậc danh nho
 Thanh cao


Hoà nhập nhưng
vẫn giữ bản sắc
dân tộc như nhà
thơ Bằng Việt đã
viết :
Một
con
người
gồm: Kim, cổ, tây,
đông
Giàu
quốc
tế,
đậm VN từng nét.
2. Lối Sống của
Bác :
- Gọi Hs đọc đoạn
hai.
 Lối sống bình dò
của Bác được
thể hiện ntn?
(nơi ở, nơi làm
việc, trang phục,
ăn uống )
 Hãy tìm những
dẫn chứng cụ
thể.

- Gọi Hs đọc:Bất
giác….. ….thể xác.
 Vì sao có thể
nói:Lối
sống
của bác là sự
kết hợp giữa
giản dò và thanh
cao ?
3. Tìm hiểu nghệ
thuật
 Để làm nổi bật
vẻ
đẹp
trong
phong cách HCM
Tg đã sử dụng
những
biện
pháp
nghệ
thuật nào?
4. Tổng kết:
 Nêu cảm nhận
của
em
về
những nét đẹp

- Hs thảo luận
+ Không phải là
lối sống khắc
khổ, tu hành
+ Đây là cách
sống có văn hoá.
Quan niệm thẩm
mó : cái đẹp là sự
giản dò, tự nhiên.
- Kết hợp đan xen
giữa kể và bình
luận
- Chọn chi tiết tiêu
biểu
- Đối
_ Xen thơ, dùng từ
Hán Việt
- Rút ra ghi nhớ
SGK/8
- Hoà nhập với
quốc tế nhưng cần
phải bảo vệ và
phát huy bản sắc
văn hoá dân tộc.

III . Ghi nhớ : SGK/8

IV . Luyện tập:


trong phong cách
HCm.
 Hiểu và cảm
nhận vẻ đẹp
trong phong cách
HCM,
mỗi
Hs
chúng ta cần
học tập và rèn
lên ntn ? ( Trong
ăn mặc, nói
năng…)
* Hoạt động 4 : Luyện tập:
- Đại diện mỗi tổ kể chuyện hoặc trình bày tranh, ảnh sưu
tập về lối sống giản dò của Bác
* Hoạt động 5 : Củng cố – Dặn dò:
- Hoàn tất bài tập vào vở – Học thuộc ghi nhớ
- chuẩn bò : Các phương châm hội thoại
Nga

S
H
HS vắng
øy
ùp
S
D

Rút kinh nghiệm :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×