Tải bản đầy đủ

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn người lao động cần có lý do chính đáng

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn người lao động cần có lý do chính
đáng.
Sai. Phải có lý do chính đáng thuộc điều 37.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×