Tải bản đầy đủ

Người học nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề trước thời hạn thì không được hoàn trả phần học phí còn lại

Người học nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề trước thời hạn thì không được hoàn trả
phần học phí còn lại.

Sai. Không thể tiếp tục theo Điều 32 BLLĐ và Đ18 NĐ 139/2006.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×