Tải bản đầy đủ

Quan hệ lao động của công chức viên chức không áp dụng các quy định của luật lao động

Quan hệ lao động của công chức viên chức không áp dụng các quy định của Luật lao động.
Sai. Điều 1, điều 2 BLLDD 2012 + khoản 3, đ 240.Một số TH vẫn có thể áp dụng 1 số điều của
BLLĐ 2012.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×