Tải bản đầy đủ

Hợp đồng lao động phải do chính người lao động giao kết và thực hiện

Hợp đồng lao động phải do chính người lao động giao kết và thực hiện.
Đúng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 BLLĐ 2012, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết
hợp đồng lao động. Đồng thời theo quy định tại điều 30 BLLĐ 2012 công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao
động đã giao kết hợp đồng thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×