Tải bản đầy đủ

Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động đủ 12 tháng thì mới được nghỉ hàng năm

Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động đủ 12 tháng thì mới được nghỉ hàng năm.
Sai. Theo quy định tại khoản 2 Điều 114 BLLĐ 2012.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×