Tải bản đầy đủ

hiện nay VN đang áp dụng chế độ tỉ giá hối đoái

 hiện nay VN đang áp dụng chế độ tỉ giá hối đoái
a.       cố định
b.       thả nổi
c.       thả nổi tự do
d.       thà nổi có quản lý
e.       khung tỉ giá
f.       cố định khả năng bị điều chỉnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×