Tải bản đầy đủ

vấn đề trọng yếu của nền kinh tế thị trường là

vấn đề trọng yếu của nền kinh tế thị trường là:
a.       chất lượng SP
b.       tìm kiếm thị trường
c.       đa dạng hóa sp
d.       cạnh tranhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×