Tải bản đầy đủ

thị trường này là thị trường trọng tâm tại khu vực bắc mỹ

thị trường này là thị trường trọng tâm tại khu vực Bắc Mỹ, có GDP lớn bằng 6 nước G7
cộng lại, XK trên 1000 tỉ USD, NK trên 1500 tỉ USD , nhu cầu đa dạng, công nghệ
nguồn
a.
Canada
b.
Mexiko
c.
Hoa kỳTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×