Tải bản đầy đủ

cho các dữ liệu sau quốc gia nhập khẩu sản phẩm a với pw 100

cho các dữ liệu sau quốc gia nhập khẩu sản phẩm A với pw 100$/ 1 sp thuế NK trong
nước là 40%. Giá bán trong nước sẽ là: 
a.       160
b.       140
c.       130
d.       Cả a,b,c đều saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×