Tải bản đầy đủ

việc quản lý bằng hạn nghạch thuế quan khác với hạn ngạch NK ở chỗ

 việc quản lý bằng hạn nghạch thuế quan khác với hạn ngạch NK ở chỗ
a.       không làm tăng giá sản phảm
b.       không tạo lợi nhuận siêu ngạch cho nhà nhập khẩu
c.       ko hạn chế số lượng nhập khẩu
d.       cả a,b,c đều đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×