Tải bản đầy đủ

Trong giai đoạn 2001 2005 nhóm hàng XK có tốc độ tăng trưởng cao nhất bao gồm

Trong giai đoạn 2001 2005 nhóm hàng XK có tốc độ tăng trưởng cao nhất bao gồm
a.       nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản
b.       nhóm hàng nông, lâm thủy sản
c.       nhóm hàng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ
d.       a,b,c đều saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×