Tải bản đầy đủ

Theo d ricardo trong trường hợp lợi thế cân bằng thì

  Theo D Ricardo trong trường hợp lợi thế cân bằng thì:
a.       Không có mậu dịch giữa 2 quốc gia vì ko có nhu cầu trao đổi
b.       Không có mậu dịch giữa 2 quốc gia vì ko xác định đc lợi thế so sánh
c.       Vẫn có hiệu lực giữa 2 quốc gia nhờ vào tính hiệu quả theo quy mô
d.       a,b đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×