Tải bản đầy đủ

TMQT ko bao gồm

  TMQT ko bao gồm:
a.       Xuất khẩu hàng hóa
b.       Đầu tư nước ngoài
c.       Gia công cho nước ngoài
d.       B,c đều đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×