Tải bản đầy đủ

Nhà p có con chó dữ x con nhà hàng xóm đứng ngoài cổng nhà p trêu chó chó đuổi theo cắn x p không phải bồi thường

 Nhà P có con chó dữ X con nhà hàng xóm đứng ngoài cổng nhà P trêu chó chó đuổi theo cắn X P không phải bồi thường.
(SAI phải bồi thường nếu có lỗi trong việc quản líTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×