Tải bản đầy đủ

Trâu đực nhà b thấy con trâu cái nhà a đang đi trên đê liền phóng đuổi theo trâu nhà a thấy vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà c b phải bồi thường thiệt hại

Trâu đực nhà B thấy con trâu cái nhà A đang đi trên đê liền phóng đuổi theo trâu nhà A thấy vậy phóng chạy đi cả hai con 
đã quần nát ruộng lúa của nhà C B phải bồi thường thiệt hại;(SAI trong TH này A phải chịu trách nhiêm bồi thường trong 
việc quản lí TS, nếu xác định được B cũng có lỗi trong việc quản lí thì phải liên đới bồi thường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×