Tải bản đầy đủ

A mua sữa ở đại lý về làm sữa chua bán lại cho khách hàng khánh hàng dùng sữa chua của a bị ngộ độc a chỉ phải bồi thường nếu sữa mà a mua từ đại lý đạt chất lượng tốt

 A mua sữa ở đại lý về làm sữa chua bán lại cho khách hàng khánh hàng dùng sữa chua của A bị ngộ độc A chỉ phải bồi 
thường nếu sữa mà A mua từ đại lý đạt chất lượng tốt;(SAI A có thể ko phải bồi thường nếu hành vi của A không phải 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại, )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×