Tải bản đầy đủ

A lái xe ô tô đâm vào hai người đi xe máy ngược chiều làm cả hai người chết một người đội mũ bảo hiểm một người không đội mũ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của a đối với hai người này là như nhau

A lái xe ô tô đâm vào hai người đi xe máy ngược chiều làm cả hai người chết Một người đội mũ bảo hiểm một người 
không đội mũ bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của A đối với hai người này là như nhau;(SAI đối với người ko đội mũ bảo 
hiểm xác định được người này cũng có lỗi trong việc dẫn đến cái chết nên A có thể được giảm mức bồi thường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×