Tải bản đầy đủ

Chó dữ là nguồn nguy hiểm cao độ

Chó dữ là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI chó dại có thể là nguồn nguy hiểm cao độ nếu xét về bản chất tuy nhiên pháp 
luậy có những hạn chế về quy định này, còn chó giữ gây thiệt hại thì áp dụng BTTH do súc vật gây ra)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×