Tải bản đầy đủ

A có cây ăn quả lớn c là con hàng xóm sang nhà a leo lên hái trộm quả a quát c xuống c giật mình ngã a phải bồi thường cho c

A có cây ăn quả lớn C là con hàng xóm sang nhà A leo lên hái trộm quả A quát C xuống C giật mình ngã A phải bồi 
thường cho C;(SAI A ko phải bồi thường vì hành vi quát của A ko phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại của C mà 
do hành vi của bản thân C)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×