Tải bản đầy đủ

PHẦN bồi THƯỜNG THIỆT hại DO tài sản gây RA

PHẦN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN GÂY RA
1. Chủ sở hữu công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi công trình xây
dựng gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi;(ĐÚNG theo quy định của pháp luật chỉ trừ 2 TH lỗi hoàn
toàn của người bị thiệt hại và bất khả kháng. Ngoài ra, chủ sở hữu của công trình vẫn phải bồi
thường)
2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nguồn nguy
hiểm gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi;(ĐÚNG thoe khoản 3 Điều 623)
3. Chủ sở hữu tài sản gây ô nhiễm môi trường phải bồi thường thiệt hại ngay cả khi không có lỗi ;
(ĐÚNG Điều 624)
4. Xe A nổ do lửa cháy từ nhà bên cạnh. Chủ nhà bị cháy phải bồi thường; (SAI nếu lỗi ko phải của
chủ nhà mà do người thứ 3 thì người thứ 3 phải bồi thường)
5. Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chủ sở hưu cây không phải bồi thường;(SAI nếu chủ sở hữu
cũng có lỗi trong việc quản lí ts vẫn phải BT, Ví dụ biết cây đã mục rũa có thể đổ gẫy nhưng ko áp
dụng biện pháp phòng chống)
6. A có cây ăn quả lớn, C là con hàng xóm sang nhà A leo lên hái trộm quả, A quát C xuống C giật
mình ngã. A phải bồi thường cho C;(SAI A ko phải bồi thường vì hành vi quát của A ko phải
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại của C mà do hành vi của bản thân C)
7. M đổ rác thải xây dựng ra đường, N là người lưu hành trên đường, do rác thải của M chắn hết
đường, M buộc phải lái xe sang bên chiều đường ngược lại và đã đụng xe với P đi ngược chiều. M
phải chịu trách nhiệm bồi thường; (SAI M phải chịu trách nhiệm hành chính)
8. Cá sấu là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI về bản chất thì cá sấu có thể là nguồn nguy hiểm cao

độ, nhưng pháp luật chưa có quy định về TH này)
9. Đại bàng, diều hâu là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAi pháp luật chưa có quy định )
10. Chó dữ là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI chó dại có thể là nguồn nguy hiểm cao độ nếu xét về
bản chất tuy nhiên pháp luậy có những hạn chế về quy định này, còn chó giữ gây thiệt hại thì áp
dụng BTTH do súc vật gây ra)
11. Công trình đang xây dựng là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI theo quy định của pháp luật công
trình đang xây dựng ko được quy định là nguồn nguy hiểm cao độ)
12. Xe đạp điện là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI ko thuộc TH pháp luật quy định)
13. Điện lưới là nguồn nguy hiểm cao độ;(ĐÚNG thuộc TH hệ thống tải điện)
14. Dược liệu ở dạng thảo mộc có chứa độc tố mà gây thiệt hại thì không được xác định trường
hợp cây cối gây thiệt hại;(ĐÚNG pháp luật chưa có quy định)
15. Gây thiệt hại do ô nhiễm môi trường bao gồm cả gây thiệt hại do hành vi con người và do tài
sản gây ra; (SAI bởi vì theo quy định tại Điều 624 chủ thể gây thiệt hại phải bồi thường ngay cả
khi ko có lỗi, mà thiệt hại do hành vi của con người gây ra bắt buộc phải có dấu hiệu lỗi)
16. Do A không làm chủ tốc độ dẫn tới gây thiệt hại, đây là trường hợp thiệt hại do nguồn nguy
hiểm cao độ gây ra;(SAI thiệt haik do hành vi của con người)
17. A đang lái xe bị hạt cát bay vào mắt dẫn tới không thể điều khiển xe và gây thiệt hại. A không
phải chịu trách nhiệm;(SAI A có lỗi vo ý trong việc thực hiện các biện pháp để điều khiển phương
tiện giao thông an toàn vì vậy phải BTTH)
18. A lái xe ô tô đâm vào hai người đi xe máy ngược chiều làm cả hai người chết. Một người đội
mũ bảo hiểm, một người không đội mũ bảo hiểm. Trách nhiệm dân sự của A đối với hai người này
là như nhau;(SAI đối với người ko đội mũ bảo hiểm xác định được người này cũng có lỗi trong việc
dẫn đến cái chết nên A có thể được giảm mức bồi thường)


19. Do sét đánh dây điện đứt làm chết người đang gặt lúa dưới đồng. Không phát sinh trách
nhiệm bồi thường trong trường hợp này;(ĐÚNG vì thược TH bất khả kháng)
20. Người dưới 18 tuổi điều khiển xe máy gây thiệt hại thì chủ sở hữu xe phải chịu trách nhiệm
bồi thường;(SAI vì thiệt hại do hành vi của con người gây ra, trong TH này bố mẹ hoặc người chưa
thành niên từ 15 đên dưới 18 phải BT, lỗi của người cho mượn xe ko phải nguyên nhân trực tiếp
gây ra thiệt hại)
21. A mua sữa, uống sữa và bị ngộ độc. A phải kiện nhà sản xuất để được bồi thường;(SAI vì trước
khi sử dụng A có trách nhiệm phải kiểm tra chất lượng của sản phẩm, A có thể lựa chọn ko sử
dụng sản phẩm nếu thấy ko phù hợp, Hành vi dẫn đễn thiệt hại là từ hành vi uống của A)
22. A mua sữa ở đại lý về làm sữa chua bán lại cho khách hàng. khánh hàng dùng sữa chua của A
bị ngộ độc. A chỉ phải bồi thường nếu sữa mà A mua từ đại lý đạt chất lượng tốt;(SAI A có thể ko
phải bồi thường nếu hành vi của A không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại, )
23. A bị nhiễm vi rút H5N1 do nguồn bệnh từ các trang trại nuôi gia cầm cạnh nhà A. Trường hợp
này A bị thiệt hại do các trang trại gây ô nhiễm môi trường;(ĐÚNG theo quy định tại điều 624
24. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ là người dưới 15 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm bồi


thường;(ĐÚNG cha mẹ, hoặc người giám hộ mà có lỗi trong việc quản lí sẽ có trách nhiệm BT)
25. Nhà đang xây dựng bị sụp đổ gây thiệt hại thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm; (SAI nếu lỗi
do công ty xây dựng tiến hành mà có thỏa thuận công ty này phải chịu trách nhiệm về tính an
toàn của công trình)
26. Công ty cây xanh thành phố đang tỉa cành của các cây lớn, nhân viên của công ty đã treo
biển thông báo không lưu hành trên đườngtrong thời gian chặt cành, nhưng X vẫn đi vào và đã bị
cành cây rơi vào người thiệt hại về sức khỏe. Trường hợp này công ty cây xanh không phải bồi
thường;(ĐÚNG trong TH này lỗi hoàn toàn thuộc vè bên bị thiệt hại)
27. Trâu đực nhà B thấy con trâu cái nhà A đang đi trên đê liền phóng đuổi theo, trâu nhà A thấy
vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà C. B phải bồi thường thiệt hại; (SAI
trong TH này A phải chịu trách nhiêm bồi thường trong việc quản lí TS, nếu xác định được B cũng
có lỗi trong việc quản lí thì phải liên đới bồi thường)
28. Nhà máy hóa chất đưa nuớc thải ra sông tự nhiên gây ô nhiễm. Nhà nước là người có quyền
yêu cầu bồi thường;(SAI cá nhân bị thiệt hại từ việc gây ô nhiễm cũng có thể yêu cầu bồi thường)
29. A bị dị ứng với nước hoa. Trong phòng làm việc kín, chạy máy lạnh cô B sức nước hoa rất
mạnh. A bị dị ứng nặng. B phải bồi thường do gây ô nhiễm môi trường;(SAI hành vi của cô B ko
trái pháp luật và ko phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại)
30. Nhà P có con chó dữ, X con nhà hàng xóm đứng ngoài cổng nhà P trêu chó, chó đuổi theo cắn
X. P không phải bồi thường.(SAI phải bồi thường nếu có lỗi trong việc quản líTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×