Tải bản đầy đủ

Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm

DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC KẾT HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ KHÁCH SẠN
(CÓ BỐ TRÍ PHÒNG KHÁCH SẠN KIỂU CĂN HỘ)
ĐỊA ĐIỂM: 21 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU QUẬN CẦU GIẤY, VÀ PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2
QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Project: The Complex Development of High-rise Office and Hotel at Duy Tan,
Cau Giay, Hanoi

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT
THI CÔNG

CONSTRUCTION DESIGN REPORT

2018


DỰ ÁN : TRỤ SỞ LÀM VIỆC KẾT HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ KHÁCH SẠN
(CÓ BỐ TRÍ PHÒNG KHÁCH SẠN KIỂU CĂN HỘ)
ĐỊA ĐIỂM: 21 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU QUẬN CẦU GIẤY, VÀ
PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2 QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI


Project: The Complex Development of High-rise Office and Hotel at Duy Tan,
Cau Giay, Hanoi

THUYẾT MINH THIẾT KẾ
KỸ THUẬT THI CÔNG
CONSTRUCTION DESIGN REPORT

TƯ VẤN THIẾT KẾ

CHỦ ĐẦU TƯ

DESIGN CONSULTANT

CLIENT

CÔNG TY TNHH CPG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

Jimmy Tsen Chee Nam
Tổng Giám đốc


Eastin Hotel & Residence

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN KIẾN TRÚC

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Page/ Trang 1


Eastin Hotel & Residence
MỤC LỤC
I.

Các căn cứ pháp lý để lập thiết kế kỹ thuật thi công

1. Các văn bản pháp lý


a. Các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng chính phủ Việt Nam
b. Các văn bản liên quan
2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
a. Tiêu chuẩn kiến trúc
b. Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác
II.

Điều kiện tự nhiên

1. Vị trí địa lý
2. Địa hình
3. Khí hậu
III.

Giải pháp thiết kế

1. Giới thiệu chung

a. Công trình
b. Các yêu cầu thiết kế
2. Các giải pháp thiết kế

a. Quy hoạch tổng mặt bằng
b. Thiết kế Kiến trúc
c. Các chỉ tiêu Kiến trúc quy hoạch
IV.

Vật liệu

V.

Kết luận

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm

Page/ Trang 2


Eastin Hotel & Residence
I.

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG

1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

a. Các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng chính phủ Việt Nam

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 quy định về hoạt
động xây dựng.
Luật Đấu thầu của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số
43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định về các hoạt động đấu thầu.
Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về việc sửa
đổi, bổ sung một số Nghị định, Quy định chi tiết thi hành luật đất đai.
Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016 về hướng dẫn lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

b. Các văn bản liên quan


Quyết định giao đất số 1109/QĐ-UB ngày 07/03/2005Hợp đồng thuê đất số 39-2005/TNMTNĐ-HĐTĐTNQuyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ
phần Ford Thăng Long số 2513/QĐ-UBND ngày 30/05/2006Quyết định đồng ý chủ trương đầu tư số 2834/QĐ-UBND ngày 02/06/2016Văn bản đồng ý đề xuất và cam kết không chuyển đổi căn hộ lưu trú du lịch sang
nhà ở để bán dưới mọi hình thức số 1574/UBND-QHKT ngày 14/3/2016Văn bản chấp thuận độ cao tĩnh không số 118/TC-QC ngày 06/04/2016Văn bản số 2917/QHKT-TMB-PAKT(KHTH) ngày 17/5/2017 của Sở Quy Hoạch
Kiến Trúc Tp Hà Nội về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án
kiến trúc sơ bộ.Văn bản chấp thuận phương án kiến trúc điều chỉnh số 8559/QHKTPAKT(KHTH) ngày 12/12/2017Văn bản số 1498/KH&ĐT_CN ngày 11/4/2016 của Sở Kế Hoạch và Đầu TưVăn bản số 2015/STC_ĐT ngày 15/04/2016 của Sở Tài ChínhVăn bản số 3394/STNMT-QHKHSDĐ ngày 26/04/2016 của Sở Tài Nguyên Môi
TrườngVăn bản số 318/SDL-CSLT ngày 26/04/2016 của Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du
LịchVăn bản số 3860/SXD-KHTH ngày 17/05/2016 của sở Xây DựngVăn bản số 400/UBND-ĐC ngày 19/04/2016 của UBND Phường Mỹ Đình 2Văn bản số 105/UBND-ĐCNĐ ngày 21/04/2016 của UBND Phường Dịch Vọng
HậuVăn bản số 573/UBND-QLĐT ngày 14/04/2016 của UBND quận Nam Từ LiêmVăn bản số 374/UBND-QLĐT ngày 22/04/2016 của UBND quận Cầu GiấyVăn bản trả lời về PCCC đối với hồ sơ thiết kế sơ bộ dự án số 58/CSPC$CC-P3
ngày 18/8/2017

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm

Page/ Trang 3


Eastin Hotel & Residence


Giẩy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 1138/TDPCCC-P3 ngày 11/12/2017

2. CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG

a. Tiêu chuẩn kiến trúc
II.

TCVN 4319: 2012 Nhà và công trình công cộng, nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
TCVN 3890: 2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình. Trang bị, bố trí,
kiểm tra và bảo dưỡng
TCVN 6160: 1996 Tiêu chuẩn thiết kế – PCCC nhà cao tầng.
QCVN 032012/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân
cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và
công trình
QCXDVN 10:2014: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm
bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
TCXDVN 264:2002 – Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công
trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng
trong xây dựng.
QCXDVN 05:2008 /BXD “Nhà ở và công trình công cộng – An tòan sinh mạng và
sức khỏe”.
QCXDVN 09:2013” Quy chuẩn xây dựng Việt nam – các công trình xây dựng sử
dụng năng lượng có hiệu quả”.
Thông tư số 13/2017/TT-BXD "Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong
các công trình xây dựng”.

ĐIÊU KIỆN TỰ NHIÊN

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ


Hà Nội hiện nay có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02'
kinh độ Đông, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh Phúc ở phía Bắc; Hà
Nam - Hòa Bình ở phía Nam; Bắc Giang - Bắc Ninh - Hưng Yên ở phía Đông và
Hòa Bình - Phú Thọ ở phía Tây.

2. ĐỊA HÌNH
 Hà Nội hiện nay vừa có núi, có đồi và địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ
Tây sang Đông, trong đó đồng bằng chiếm tới ¾ diện tích tự nhiên của thành
phố. Độ cao trung bình của Hà Nội từ 5 đến 20 mét so với mặt nước biển, các
đồi núi cao đều tập trung ở phía Bắc và Tây. Các đỉnh cao nhất là Ba Vì 1.281
mét; Gia Dê 707 mét; Chân Chim 462 mét; Thanh Lanh 427 mét và Thiên Trù
378 mét…Khu vực nội đô có một số gò đồi thấp, như gò Đống Đa, núi Nùng.
3. KHÍ HẬU


Hà Nội Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, khí hậu Hà Nội có đặc trưng nổi bật là
gió mùa ẩm, nóng và mưa nhiều về mùa hè, lạnh và ít mưa về mùa đông; được
chia thành bốn mùa rõ rệt trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa xuân bắt đầu
vào tháng 2 kéo dài đến tháng 4. Mùa hạ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8, nóng

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm

Page/ Trang 4


Eastin Hotel & ResidenceIII.

bức nhưng lại mưa nhiều. Mùa thu bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10, trời dịu mát,
lá vàng rơi. Mùa đông bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, thời tiết giá
lạnh, khô hanh.
Hà Nội quanh năm tiếp nhận được lượng bức xạ mặt trời khá dồi dào. Tổng
lượng bức xạ trung bình hàng năm khoảng 120 kcal/cm², nhiệt độ trung bình
năm 24,9°C, độ ẩm trung bình 80 - 82%. Lượng mưa trung bình trên
1700mm/năm (khoảng 114 ngày mưa/năm).

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

1. GIỚI THIỆU CHUNG

a. Công trình: Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, Dịch vụ thương mại Khách sạn và căn hộ
kiểu khách sạn
Vị trí khu đất:


Phía Bắc giáp: Phố Duy TânPhía Đông giáp: Ngõ 19 phố Duy TânPhía Tây và Nam giáp: Công trình cao tầng lân cận

b. Các yêu cầu thiết kế


Tổng Công trình là một tòa nhà hỗn hợp cao tầng hiện đại, sang trọng làm điểm
nhấn phù hợp với quy hoạch dọc theo tuyến đường Duy Tân, đáp ứng đủ các
tiêu chí về hạ tầng, đóng góp vào cảnh quan chung.Hình thức kiến trúc mặt đứng mang tính biểu tượng và độc đáo so với kiến trúc
đô thị của khu vực xung quanh.

2. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

a. Quy hoạch Tổng mặt bằng


Giải pháp tổ chức giao thông linh hoạt và thuận tiện cho hoạt động của các chức
năng trong tòa nhà.


Đường giao thông nội bộ xung quanh tòa nhà, đảm bảo đủ rộng cho xe cứu hỏa
ra vào trong tình huống khẩn cấp.
Có lối cho các phương tiện giao thông xuống thẳng tầng hầm của tòa nhà.
Khu vực để xe được bố trí tại 03 tầng hầm kết hợp bãi đỗ xe ngoài nhà trên tầng
01 đáp ứng được lưu lượng xe thường xuyên ra vào tòa nhà.
Hệ thống kỹ thuật được bố trí thuận tiện cho hoạt động vận hành của toàn công
trình và không làm ảnh hưởng tới cảnh quan chung của khu vực.

b. Thiết kế Kiến trúc


Giải pháp Kiến trúc mặt đứng.
+ Công trình được thiết kế hài hòa với các công trình lân cận dọc theo
tuyến phố, hình khối khỏe khoắn thể hiện rõ chức năng sử dụng không
gian bên trong.

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm

Page/ Trang 5


Eastin Hotel & Residence
+ Hình khối kiến trúc của công trình cũng thể hiện rõ việc thiết kế đảm
bảo các yêu cầu thông gió và chiếu sáng tự nhiên, chắn nắng hắt để tạo
vi khí hậu tốt nhất cho người sử dụng.


Giải pháp Kiến trúc mặt bằng.
+ Mặt bằng công trình đã được nghiên cứu để có công năng sử dụng tốt
nhất.
+ Trên mặt bằng, Kiến trúc sư chủ yếu dựa vào hình dạng lô đất để thiết
kế. Toàn bộ các khu vực khách sạn được định hướng sao cho có nhiều
hướng nhìn tốt nhất.Thiết kế giao thông theo phương đứng.
+

Giao thông theo chiều đứng được thực hiện bởi thang máy và thang bộ
thoát người. Thang máy được bố trí riêng cho từng khu chức năng:

+

Toàn bộ tòa nhà có 7 thang máy chở người, trong đó có:


03 thang máy dành cho khách sạn và căn hộ kiểu khách sạn.02 thang máy dành cho khu văn phòng.01 thang máy cho dịch vụ vận hành01 thang máy được thiết kế để được dung làm thang máy chữa
cháy trong trường hợp có hỏa hoạn.Thiết kế giao thông theo phương ngang.
+

Giao thông theo chiều ngang trong tòa nhà bao gồm hành lang các
tầng. Các hành lang này sẽ liên kết với hệ thống thang máy theo
Phương đứng để đảm bảo tiện nghi giao thông và an toàn PCCC

c. Các chỉ tiêu Kiến trúc Quy hoạch
BẢNG TỔNG HỢP QUY MÔ CÔNG TRÌNH
NỘI DUNG

STT

THÔNG SỐ

ĐƠN VỊ

1

Tổng diện tích khu đất

3049

M2

2

Diện tích đất xây dựng công

999,2

M2

trình
3

Mặt độ xây dựng khối đế

32,8%

%

4

Mật độ xây dựng khối tháp

26,0%

%

5

Tổng diện tích sàn xây dựng

21.535

M2

6

Hệ số sử dụng đất

7

Số tầng cao công trình (không

7.06
25

bao gồm hầm và tầng tum
8

Chiều cao tính đến đỉnh mái

93.800

m

(Tính từ cốt cao độ vỉa hè là 7m

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Thuyết minh kiến trúc kĩ thuật thi công phần ngầm

Page/ Trang 6


Eastin Hotel & Residence
theo hệ tọa độ quốc gia)
9

Tổng số tầng hầm

3

10

Số lượng đỗ xe oto

145

XE

11

Số lượng đỗ xe máy

252

XE

12

Số lượng phòng khách sạn

196

PHÒNG

BẢNG THÔNG SỐ DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG
STT

NỘI DUNG

CHỨC NĂNG

THÔNG SỐ
(M2)

1

Tầng hầm 3

Đỗ xe + BOH

3049

2

Tầng hầm 2

Đỗ xe + BOH

3049

3

Tầng hầm 1

Đỗ xe + BOH

3049

4

Tầng 1

Sảnh + Nhà Hàng +

999,2

BOH
Tầng 2

5

Hội trường +Phòng

999,2

Họp
6

Tầng 3

Tầng kỹ thuật

657

7

Tầng 4-10

Văn phòng

999,2

8

Tầng kỹ thuật (dưới tầng 11)

Kỹ Thuật

306

9

Tầng 11

Bể bơi, gym, nhà

808,6

hàng

IV.

11

Tầng 12-19

Khách sạn

792,9

12

Tầng 20-25

Căn hộ dịch vụ

792,9

13

Tầng kỹ thuật mái

Kỹ thuật mái

86,6

14
Tổng
VẬT LIỆU

31098,6

a. Những Khu vực chung


Vách ngăn trong khu văn phòng : tường thạch cao khung thép kép, gồm hai lớp
dày 13mm, có cách âm (là dạng vách ngăn linh hoạt tùy theo yêu cầu thuê văn
phòng).Tường ngoài: gồm các loại tường bê tông trát vữa - tấm kim loại composite –
tường trát vữa thông thường.Tường trong: bao gồm các loại tường vật liệu không nung (gạch xi măng - cốt
liệu) với tỷ lệ hơn 80% trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).Trần văn phòng : trần sợi khoáng với hệ khung treo nổi 1200mm x 600mm.

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Page/ Trang 7


Eastin Hotel & Residence


Trần khu vực sảnh: trần thạch cao 12mm có viền trang trí và lớp bả hoàn thiện.Nẹp chân tường : viền gỗ đối với khu vực có lót thảm, viền đá granite cho khu
sảnh chính, viền gạch cho tường vệ sinh (với nơi không có yêu cầu ốp gạch
tường).Cửa chống cháy tại khu vực có yêu cầu, có ô kính tối thiểu 150mmx450mm. Cửa
mở ra theo lối thóat hiểm, với tiêu chuẩn có lõi cứng, khung gỗ, sơn. Hoàn thiện
SCP cho cửa.Kính mặt ngoài: hệ thống tường kính mặt ngoài có khung phía trong, riêng khu
vực tầng trệt và lửng dùng vách kính không khung. Kính màu xanh hoặc không
màu.Cửa mặt tiền : cửa ra vào khu sảnh chính là cửa kính không khung, mở ra theo
lối thóat hiểm. Bản lề sàn & các thiết bị cửa làm bằng thép không rỉ.Hệ thống chiếu sáng trang trí sảnh bao gồm : đèn halogen gắn âm tường và
trần, đèn treo trang trí. Hệ thống chiếu sáng văn phòng : hệ thống đèn tiêu
chuẩn, âm trần, phù hợp với bề mặt làm việc văn phòng và máy tính, độ sáng
500lux. Ngoài ra còn có hệ thống chiếu sáng bên ngoài cho lối đi bộ, vườn hoa,
mặt ngoài công trình.Các hệ thống điện, điện thoại, internet, hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống
phun chữa cháy tự động : xem chi tiết thiết kế kỹ thuật.

b. Khu vệ sinh chung


Tường ốp gạch theo yêu cầu.Sàn lát gạch với lớp chống thấmTrần treo 600mmx1200mmThiết bị vệ sinh (xí, chậu rửa, bồn tiểu,..). Vòi nước nóng lạnh, kẹp giấy cuộn,
nắp thoát nước sàn bằng crôm.

c. Cầu thang thoát hiểm


Cầu thang bê tông, tay vịn bằng thép sơn, chấn song có khoảng cách tối đa là
100mm.

d. Cầu thang khác


Cầu thang bê tông ốp đá granite, lan can kính không khung với tay vịn và phụ
kiện khác bằng thép không rỉ.

e. Sảnh chính


Sàn lát đá marble, trải thảm từ lối vào chính đến cuối sảnh.Trần thạch cao tiêu chuẩn, dày 12mm, giật bậc trang trí, sơn hoàn thiện

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Page/ Trang 8


Eastin Hotel & ResidenceCột ốp đá granite
Tường kính cho khu vực sảnh và cửa hàng, riêng tường sau là tường gạch
thông thường hoặc tường thạch cao, trát vữa hoàn thiện.Viền chân tường bằng đá granite.Hệ thống an ninh tại các cầu thang (hoặc dùng thẻ từ).Cửa thang máy bằng thép không rỉ.Cửa thang máy bằng thép không rỉ.Tường ngoài khu vực thang máy có ốp đá granite.

f. Khu vực hầm đậu xe
 Vật liệu hoàn thiện sàn: sàn tầng hầm và sàn đường dốc, sàn các phòng kỹ
thuật (ngoại trừ bể nước sinh hoạt) hoàn thiện mặt bê tông mài bóng

 Vật liệu hoàn thiện tường: tường tầng hầm trát vữa xi măng mác 50, sơn nhũ
tương. Riêng chân tường tầng hầm sơn epoxy cao 50mm từ sàn lên.

 Vật liệu hoàn thiện trần: trần tầng hầm trát vữa xi măng mác 75 sơn nhũ tương.
 Sảnh thang máy:
+

Trần sảnh: Trần thạch cao sơn bả.

+

Tường: Ốp đá Marble.

+

Sàn: Lát đá Marble

 Thang bộ:
+

Sơn epoxy cổ bậc và phần còn lại của mặt bậc.

+

Buồng thang sơn nước hoàn thiện.

+

Tay vịn thang bằng sắt sơn.

 Bể nước sinh hoạt: Thành bể 2 lớp, giữa là lớp chống thấm. Lòng bể trát xi
măng, lát gạch men hoàn thiện.

 Cửa thang bộ và phòng kỹ thuật dưới tầng hầm là cửa thép chống cháy.
 Cửa khu sảnh thang máy là cửa kính temper.
 Chống thấm tầng hầm: xem phần chỉ dẫn kỹ thuật.
g. Khu vực ngoài nhà
 Đường nội bộ rải nhựa hoặc bê tông. Gờ bê tông.
 Lối đi bộ rải sỏi.
 Bồn hoa ốp đá mặt ngoài.
 Đường kẻ sơn trắng 100mm và kẻ chữ hướng dẫn nếu cần.
 Hộp gió thải có thể được trang trí để làm khối ốp đá granite có trồng hoa xung
quanh, hoặc làm bảng hiệu cho công trình.
Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Page/ Trang 9


Eastin Hotel & Residence
Danh mục vật liệu chi tiết cần tham chiếu với bảng Danh mục vật liệu công trình và chỉ dẫn kỹ
thuật
V.

KẾT LUẬN
Công trình: Tòa nhà hỗn hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ và văn phòng tại 21 phố
Duy Tân- Quận Nam Từ Liêm - Hà nội với chiều cao 25 tầng là một công trình có
chức năng hỗn hợp: Khách sạn, căn hộ dịch vụ và văn phòng. Công trình được thiết
kế hiện đại, phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh và phù hợp với quy
hoạch tổng thể, tạo nên điểm nhấn cho trục đường Duy Tân, kết hợp với các cao ốc
khác trong khu vực tạo thành một quần thể công trình cao tầng, mỹ quan cho đang
phát triển của thành phố và góp phần hoàn thiện quy hoạch chung cho Tp.Hà nội.
Với các giải pháp hợp lý về hình thức, về không gian, về giao thông cũng như môi
trường cây xanh; công trình sau khi hoàn thành sẽ giải quyết nhu về khách sạn, căn
hộ dịch vụ cho khách hành doanh nghiệp tại khu vực đang phát triển và đáp ứng
được một diện tích lớn về văn phòng và khách sạn. Do đó, việc đầu tư xây dựng
chắc chắn sẽ đạt hiệu quả về mặt tài chính cũng như kinh tế xã hội.

Architectural- Construction Design Report
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc

Page/ Trang 10


DANH MỤC VẬT LIỆU - PHẦN KIẾN TRÚC - PHẦN HẦM

DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC KẾT HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ, KHÁCH SẠN, CÓ BỐ TRÍ
PHÒNG KHÁCH SẠN KIỂU CĂN HỘ
ĐỊA CHỈ:21 PHỐ DUY TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI
ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH CPG VIỆT NAM

A
1

HẠNG MỤC
TẦNG HẦM B1
PHẦN TRẦN

Ngày 16/03/2018

THÔNG TIN KỸ THUẬT CƠ BẢN

MÀU SẮC

ẢNH MINH HỌA

KHU VỰC SỬ DỤNG

1 Bê tông phun sơn hoàn thiện, sơn chống ẩm, chịu nấm mốc

Sử dụng phương pháp phun sơn trực
tiếp trên trần bê tông bằng súng phun
áp lực
Màu trắng

khu vực đỗ xe, phòng kỹ thuật điện,
thông gió, nước,

Trần thả tấm thạch cao 12mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước hoàn thiện 02 lớp,
2 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp

- Tấm thạch cao thường dày 12mm
của Gyproc, Boral hoặc tương đương
- Hệ khung xương mạ kẽm Basi của
Saint Gobain, Boral hoặc tương đương
- Sơn nước nội thất Dulux profressional
màu trắng, bề mặt mờ hoặc tương
đương
Sơn màu trắng

Hàng lang chung, sảnh thang

Trần thả tấm chống ẩm 8mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước chống kiềm hoàn
3 thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp

- Tấm chịu ẩm dày 8mm của Saint
Goban, Boral hoặc tương đương
- Hệ khung xương mạ kẽm Basi của
Saint Gobain, Boral hoặc tương đương
- Sơn nước nội thất Dulux profressional
màu trắng, bề mặt mờ hoặc tương
đương
Sơn màu trắng

Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân
viên

4 Hệ trần thả sợi khoáng, khung xương nổi, kích thước 600 x 1200

Tấm trần sợi khoáng, khung xương
nổi, kích thước 1200x600
Hệ khung xương tôn,

Màu trắng

Canteen, phòng kỹ thuật, kho, phòng
chứa đồ vải, phòng đồng phục,
phòng đào tạo, phòng nhân sự, khu
vực văn phòng

Cửa thăm trần, khung chìm KT 450 x 450mm
5 sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp

Kích thước 450 x 450
Được sơn hoàn thiện cùng chủng loại
với trần khu vực xung quanh

N/A

Hành lang chung, sảnh thang, khu
vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân
viên

GHI CHÚ


2

PHẦN TƯỜNG

1 Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả

Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp
sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả lót

N/A

Canteen, phòng kỹ thuật, kho, phòng
chứa đồ vải, phòng đồng phục,
phòng đào tạo, hành lang chung,
Màu sắc theo
phòng nhân sự, khu vực văn phòng chỉ định

2 Sơn Epoxy hoàn thiện tường

Sơn Epoxy hoàn thiện tường

Màu ghi xám

Sảnh thang dịch vụ, phòng kỹ thuật
điện, nước

3 Đá marble dày 20mm, ốp tường

Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa
chất chống thấm, Quy cách và kích
thước treo đá theo bản vẽ thiết kế và
chỉ dẫn kỹ thuật

Màu nâu kem
sáng

Sảnh thang khách sạn, văn phòng

4 Ốp bảo vệ góc cột

Len cao su bảo vệ góc cột Kt 80x80x20
THK

5 Ốp bảo vệ tường (cho khu đỗ xe)

Len tường cao su, bản 220 x 35mm

Màu vàng đen

Tường khu vực đỗ xe

6 Ốp bảo vệ tường (cho khu kỹ thuật)

Kích thước 80x80

Màu kem

Tường sảnh thang dịch vụ, hành lang
dịch vụ

7 Gạch ốp 300 x 600

Gạch đồng chất 300x600 của Taicera
hoặc tương đương

Màu ghi xám
nhạt

Khu vệ sinh, phòng thay đồ nhân
viên

Cột khu vực đỗ xe, góc tường


3

PHẦN SÀN

1 Sàn Bê tông đánh bóng hoàn thiện

Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng,
đánh bóng hoàn thiện

2 Sàn Bê tông đánh bóng hoàn thiện, tạo khe tạo độ bám

Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng,
xẻ khe tạo nhám theo bản vẽ kỹ thuật N/A

Ramp dốc

3 Sàn bê tông đánh bóng, bề mặt sơn Epoxy phản quang

Sơn phản quang epoxy màu vàng trên
nền sàn bê tông đánh bóng
Màu vàng

Đánh dấu và chỉ dẫn trên sàn khu
vực đỗ xe, ramp dốc

4 Sàn sơn epoxy chống tĩnh điện
5 Gạch giả đá marble 600x600mm

N/A

Khu vực đỗ xe

Màu ghi xám

Phòng kỹ thuật điện,

6 Gạch lát chống trơn 300x600

Gạch đồng chất 300x600 của Taicera
hoặc tương đương

Màu ghi xám

Phòng thay đồ nhân viên, khu vệ
sinh chung

7 Đá Marble lát sàn, dày 20mm

Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa
chất chống thấm, Quy cách và kích
thước lát đá theo bản vẽ thiết kế và
chỉ dẫn kỹ thuật

Màu nâu kem
tối

Sảnh thang khách sạn, văn phòng

8 Chặn bánh xe

Chặn bánh xe cao su 700 x 150


4

B
1

PHẦN CỬA, VÁCH VÀ CÁC CẤU KIỆN KHÁC

1 Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy, sơn tĩnh điện có
ô kính (hoặc không có ô kính, theo bản
vẽ thiết kế), thời gian chống cháy 1.2H

Phòng kỹ thuật, kho, cửa vào thang,

2 Cửa gỗ công nghiệp

Cửa gỗ công nghiệp, lõi gỗ ghép
thanh, sơn dầu hoàn thiện

Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ

3 Tay vịn thép

Tay vịn thép sơn hoàn thiện sơn gốc
dầu 02 lớp, sơn lót chống gỉ 02 lớp tại
chỗ

Cầu thang thoát hiểm

4 Sơn Epoxy

Sơn Epoxy màu ghi xám

Cầu thang thoát hiểm

5 Tấm vách vệ sinh CDF

Màu vân gỗ, quy cách tấm 1830 x
2440 x 12mm
hệ phụ kiên inox 304, bề mặc xước

Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân
viên

Sử dụng phương pháp phun sơn trực
tiếp trên trần bê tông bằng súng phun
áp lực
Màu trắng

khu vực đỗ xe, phòng kỹ thuật điện,
thông gió, nước,

TẦNG HẦM B2
PHẦN TRẦN

1 Bê tông phun sơn hoàn thiện


Trần thả tấm thạch cao 12mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước hoàn thiện 02 lớp,
2 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp

- Tấm thạch cao thường dày 12mm
của Gyproc, Boral hoặc tương đương
- Hệ khung xương mạ kẽm Basi của
Saint Gobain, Boral hoặc tương đương
- Sơn nước nội thất Dulux profressional
màu trắng, bề mặt mờ hoặc tương
đương
Sơn màu trắng

Hàng lang chung, sảnh thang

Trần thả tấm chống ẩm 8mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước chống kiềm hoàn
3 thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp

- Tấm chịu ẩm dày 8mm của Saint
Goban, Boral hoặc tương đương
- Hệ khung xương mạ kẽm Basi của
Saint Gobain, Boral hoặc tương đương
- Sơn nước nội thất Dulux profressional
màu trắng, bề mặt mờ hoặc tương
đương
Sơn màu trắng

Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân
viên

4 Hệ trần thả sợi khoáng, khung xương nổi, kích thước 600 x 1200

Tấm trần sợi khoáng, khung xương
nổi, kích thước 1200x600
Hệ khung xương tôn,

Màu trắng

1 Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả

Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp
sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả lót

N/A

2 Sơn Epoxy hoàn thiện tường

Sơn Epoxy hoàn thiện tường

Màu ghi xám

Sảnh thang dịch vụ, phòng kỹ thuật
điện, nước

3 Đá marble dày 20mm, ốp tường

Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa
chất chống thấm, Quy cách và kích
thước treo đá theo bản vẽ thiết kế và
chỉ dẫn kỹ thuật

Màu nâu kem
sáng

Sảnh thang khách sạn, văn phòng

Cửa thăm trần, khung chìm KT 450 x 450mm
5 sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp
2

PHẦN TƯỜNG

Phòng server, phòng lái xe, kho
Hành lang chung, sảnh thang, khu
vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân
viên
Màu sắc theo
chỉ định


3

Ốp bảo vệ góc cột

Len cao su bảo vệ góc cột Kt 80x80x20
THK
Màu vàng đen

Ốp bảo vệ tường (cho khu đỗ xe)

Len tường cao su, bản 220 x 35mm

Màu vàng đen

Tường khu vực đỗ xe

Ốp bảo vệ tường (cho khu kỹ thuật)
Gạch ốp 300 x 600

Kích thước 80x80

Màu kem

Tường sảnh thang dịch vụ, hành lang
dịch vụ

1 Sàn Bê tông đánh bóng hoàn thiện

Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng,
đánh bóng hoàn thiện

N/A

Khu vực đỗ xe

2 Sàn Bê tông đánh bóng hoàn thiện, tạo khe tạo độ bám

Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng,
xẻ khe tạo nhám theo bản vẽ kỹ thuật N/A

Ramp dốc

3 Sàn bê tông đánh bóng, bề mặt sơn Epoxy phản quang

Sơn phản quang epoxy màu vàng trên
nền sàn bê tông đánh bóng
Màu vàng

Đánh dấu và chỉ dẫn trên sàn khu
vực đỗ xe, ramp dốc

Cột khu vực đỗ xe, góc tường

PHẦN SÀN


4 Sàn sơn epoxy chống tĩnh điện
5 Gạch giả đá marble 600x600mm

4

Màu ghi xám

Phòng kỹ thuật điện,

6 Gạch lát chống trơn 300x600

Gạch đồng chất 300x600 của Taicera
hoặc tương đương

Màu ghi xám

Phòng thay đồ nhân viên, khu vệ
sinh chung

7 Đá Marble lát sàn, dày 20mm

Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa
chất chống thấm, Quy cách và kích
thước lát đá theo bản vẽ thiết kế và
chỉ dẫn kỹ thuật

Màu nâu kem
tối

Sảnh thang khách sạn, văn phòng

8 Chặn bánh xe

Chặn bánh xe cao su 700 x 150

PHẦN CỬA, VÁCH VÀ CÁC CẤU KIỆN KHÁC

1 Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy, sơn tĩnh điện có
ô kính, thời gian chống cháy 1.2H

Phòng kỹ thuật, kho, cửa vào thang,

2 Cửa gỗ công nghiệp

Cửa gỗ công nghiệp, lõi gỗ ghép
thanh, sơn dầu hoàn thiện

Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ


B
1

3 Tay vịn thép

Tay vịn thép sơn hoàn thiện sơn gốc
dầu 02 lớp, sơn lót chống gỉ 02 lớp tại
chỗ

Cầu thang thoát hiểm

4 Sơn Epoxy

Sơn Epoxy màu ghi xám

Cầu thang thoát hiểm

5 Tấm vách vệ sinh CDF

Màu vân gỗ, quy cách tấm 1830 x
2440 x 12mm
hệ phụ kiên inox 304, bề mặc xước

Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ nhân
viên

1 Bê tông phun sơn hoàn thiện, sơn chống ẩm, chịu nấm mốc

Sử dụng phương pháp phun sơn trực
tiếp trên trần bê tông bằng súng phun
áp lực
Màu trắng

khu vực đỗ xe, phòng kỹ thuật điện,
thông gió, nước,

Trần thả tấm thạch cao 12mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước hoàn thiện 02 lớp,
2 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp

- Tấm thạch cao thường dày 12mm
của Gyproc, Boral hoặc tương đương
- Hệ khung xương mạ kẽm Basi của
Saint Gobain, Boral hoặc tương đương
- Sơn nước nội thất Dulux profressional
màu trắng, bề mặt mờ hoặc tương
đương
Sơn màu trắng

Hàng lang chung, sảnh thang

Trần thả tấm chống ẩm 8mm, hệ khung xương tôn mạ kẽm, sơn nước chống kiềm hoàn
3 thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp

- Tấm chịu ẩm dày 8mm của Saint
Goban, Boral hoặc tương đương
- Hệ khung xương mạ kẽm Basi của
Saint Gobain, Boral hoặc tương đương
- Sơn nước nội thất Dulux profressional
màu trắng, bề mặt mờ hoặc tương
đương
Sơn màu trắng

Khu vực vệ sinh

TẦNG HẦM B3
PHẦN TRẦN


Kích thước 450 x 450
Được sơn hoàn thiện cùng chủng loại
với trần khu vực xung quanh

N/A

Hành lang chung, sảnh thang, khu
vực vệ sinh

1 Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả

Sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp
sơn lót chống kiềm, 01 lớp bả lót

N/A

phòng kỹ thuật, kho, hành lang
chung

2 Sơn Epoxy hoàn thiện tường

Sơn Epoxy hoàn thiện tường

Màu ghi xám

Sảnh thang dịch vụ, phòng kỹ thuật
điện, nước

3 Đá marble dày 20mm, ốp tường

Đá marble dày 20mm có lớp phủ hóa
chất chống thấm, Quy cách và kích
thước treo đá theo bản vẽ thiết kế và
chỉ dẫn kỹ thuật

Màu nâu kem
sáng

Sảnh thang khách sạn, văn phòng

4 Ốp bảo vệ góc cột

Len cao su bảo vệ góc cột Kt 80x80x20
THK

5 Ốp bảo vệ tường (cho khu đỗ xe)

Len tường cao su, bản 220 x 35mm

Màu vàng đen

Tường khu vực đỗ xe

6 Ốp bảo vệ tường (cho khu kỹ thuật)

Kích thước 80x80

Màu kem

Tường sảnh thang dịch vụ, hành lang
dịch vụ

Cửa thăm trần, khung chìm KT 450 x 450mm
4 sơn nước hoàn thiện 02 lớp, 01 lớp lót chống kiềm, bả 01 lớp
2

PHẦN TƯỜNG

Cột khu vực đỗ xe, góc tường

Màu sắc theo
chỉ định


Gạch đồng chất 300x600 của Taicera
hoặc tương đương

Màu ghi xám
nhạt

Khu vệ sinh

1 Sàn Bê tông đánh bóng hoàn thiện

Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng,
đánh bóng hoàn thiện

N/A

Khu vực đỗ xe

2 Sàn Bê tông đánh bóng hoàn thiện, tạo khe tạo độ bám

Sàn bê tông với dung dịch tăng cứng,
xẻ khe tạo nhám theo bản vẽ kỹ thuật N/A

Ramp dốc

Sơn phản quang epoxy màu vàng trên
nền sàn bê tông đánh bóng
Màu vàng

Đánh dấu và chỉ dẫn trên sàn khu
vực đỗ xe, ramp dốc

Gạch đồng chất 300x600 của Taicera
hoặc tương đương

Màu ghi xám

Phòng thay đồ nhân viên, khu vệ
sinh chung

Màu nâu kem
tối

Sảnh thang khách sạn, văn phòng

7 Gạch ốp 300 x 600
3

PHẦN SÀN

3 Sàn bê tông đánh bóng, bề mặt sơn Epoxy phản quang
4 Gạch giả đá marble 600x600mm

5 Gạch lát chống trơn 300x600

6 Đá Marble lát sàn, dày 20mm

7 Chặn bánh xe
4

PHẦN CỬA, VÁCH VÀ CÁC CẤU KIỆN KHÁC

Chặn bánh xe cao su 700 x 150


1 Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy, sơn tĩnh điện có
ô kính, thời gian chống cháy 1.2H

Phòng kỹ thuật, kho, cửa vào thang,

2 Cửa gỗ công nghiệp

Cửa gỗ công nghiệp, lõi gỗ ghép
thanh, sơn dầu hoàn thiện

Khu vực vệ sinh, phòng thay đồ

3 Tay vịn thép

Tay vịn thép sơn hoàn thiện sơn gốc
dầu 02 lớp, sơn lót chống gỉ 02 lớp tại
chỗ

Cầu thang thoát hiểm

4 Sơn Epoxy

Sơn Epoxy màu ghi xám

Cầu thang thoát hiểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×