Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 13: Tiết Thứ : 13

THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP DỤC VÀ
CAROTENOIT
I. Mục tiêu bài học:
 nắm được thí nghiệm phát hiện diệp lục và carotenoit trong lá, củ và quả
II. Đồ dùng Thí nghiệm
Chuẩn bị trước theo sgk ( dụng cụ và hoá chất)
III. Phương pháp:
Thí nghiệm chứng minh, tìm tòi
IV. Trọng tâm
Chứng minh được diệp lục và carotenoit trong lá, củ và quả
V. Tiến trình bài học:
1. Oån định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Vào bài mới:
A. Thí nghiệm chiết rút diệp lục
Cân khoảng 0,2g các mẫu vật đã loại bỏ cuống lá và gâ chính. Nếu không có
cân thích hợp, thì chỉ cần lấy khoảng 20-30 lát cắt mỏng ngang lá (không có
gân chính). Dùng kéo cắt ngang lá thành từng lát cắt tht mỏng để có nhiều TB
bị hư hại. Gắp bỏ các mảnh lá vừa cắt vào các cốc đã ghi nhãn ( đối chứng hoặt

thí nghiệm ), với khối lượng( hoặc số lát cắt ) tương đưongng nhau. Dùng ống
đong lấy 20ml cồn, rồi rót lượng cồn đó vào cốc thí nghiệm. Lấy 20ml nước
sạch và rót vào cốc đối chứng. Nước cũng như cồn phải vừa ngập mẫu vật thí
nghiệm. Để các cốc chứa mẫu trong 20-25phút.

TaiLieu.VN

Page 1


B. Chiết rút carotenoit:
Tiến hành thao tác chiết rút carotenoit từ lá vàng, quả và củ tương tự như chiết
rút diệp lục.
- sau thời gian chiết rút (20-30)phút, cẩn thận nghiêng các cốc, rót dung dịch
có màu (không cho mẫu thí nghiệm lẫn vào) vào các ống đong hay ống
nghiệm sạch, tring suốt
- quan sát màu sắc trong các ống nghiệm ứng với dịch chiết rút từ các cơ quan
khác nhau của cây từ các cốc đối chứng và thí nghiệm. Rồi điền kết quả
quan sát được ( nếu đúng màu ghi trên đầu cột, thì ghi dấu +, ngược ghi dấu
- ) vào bảng.
C. Thu hoạch:

VI. Củng cố
VI. Dặn dò:
Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo
để chuẩn bị kiến thức cho bài mới.
VII. Bổ sung:

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×