Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

BÀI 13:

THỰC HÀNH PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ
CAROTENOIC

I Mục tiêu bài học
 Hoc xong bài này học sinh phải tiến hành được thí nghiệm phát hiện diệp lục
có trong lá và carotenoic có trong quả củ
II Chuẩn bị
 Chia nhóm môi nhóm từ 5- 6 học sinh
 Dụng cụ cốc thuỷ tinh, V 20- 59ml, ống đong bằng nhựa 20- 50ml, ống
nghiêm, kéo
 Hoá chất: cồn 90- 96( cồn y tế ), nước sạch
 Mấu vật lá xanh tươi( lá khoai, xà lách…), lá già có màu vàng, các loại củ có
màu củ nghệ cà chua cà rốt
III Nội dung và cách tiến hành
1 Thí nghiệm chiết rút diệp lục
2 Thí nghiệm chiết rút carotenoic
IV Thu hoạch

TaiLieu.VN


Page 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×