Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

Tuần: 15
Tiết: 15-cb

Bài 13: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này HS phải:
- Thực hiện được thí nghiệm để phát hiện diệp lục trong lá và carotenôit trong lá,
quả và củ.
- Rèn luyện thao tác trong phòng thí nghiệm và các kĩ năng thực hành khác như
nhanh nhẹn, khéo léo vv…
- Giáo dục ý thức tìm hiểu thực tiễn vấn đề khoa học thông qua thí nghiệm
trong học đường.
II. Chuẩn bị
a. Dụng cụ:
- Cốc thuỷ tinh( hoặc nhựa sứ),có mỏ.
- Ống đong bằng nhựa hoặc bằng thuỷ tinh loại 20 – 50ml.
- Ống đong hoặc ống nghiệm bằng thuỷ tinh( hoặc nhựa) trong suốt.
b. Hoá chất:
- Nước sạch
- Cồn 90-96o
c. Mẫu vật

- Lá xanh, lá già màu vàng, các loại quả, củ như quả gấc, xoài, hồng, cà chua…
III. Tiến trình bài học
TaiLieu.VN

Page 1


1. Ổn định tổ chức
Lớp

11A3

11A4

Ngày
Vắng
2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra bài cũ)
3. Bài mới
Hoạt động GV và HS
Hoạt động 1: Phát hiện diệp lục qua lá cây xanh
? Diệp lục có mặt ở đâu? Vai trò của diệp lục trong hoạt
động sống của cây xanh?

Nội dung
I. Phát hiện diệp lục qua lá cây
xanh
- Cân 2 – 3g lá cho vào cố xứ
nghiền nhuyễn.

GV: Đọc SGK để nêu cách tiến hành phát hiện diệp lục
trong lá cây?
- Nghiền xong cho vào cối 5 – 6
ml axeton (cồn), khuấy tan đều.
GV nhận xét và hoàn thiện. Đồng thời nhấn mạnh các
bước quan trọng:
- Lọc qua giấy lọc, quan sát và
giải thích hiện tượng.
+ Cần tách bỏ gân và xé nhỏ lá cho vào cối nghiền
(Không giã mạnh gây ồn)
- Cho tiếp vào dịch lọc lượng


bezen gấp đôi lượng dịch lọc, lắc
+ Khi chắt lọc không để cặn bã rơi vào trong dịch chiết đều, để yên 2 – 3 phút, quan sát
làm mất độ chính xác của thí nghiệm
và giải thích hiện tượng.
+ Cẩn thận các dụng cụ thuỷ tinh dễ vỡ.
GV hướng dẫn HS làm bài

II. Phát hiện Carotenôit qua
các loại hoa, quả, củ
HS tiến hành tương tự kể cả đối

TaiLieu.VN

Page 2


Hoạt động 2: Phát hiện Carotenôit qua hoa, quả, củ

chứng và thí nghiệm.

GV: Quá trình phát hiện ra Carotenôit giống với các bước HS trả lời về vai trò của
tiến hành phát hiện ra diệp lục.
carotenoit.
N?: Nêu vai trò của carotenôit trong đời sống
IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà
- Viết báo cáo thực hành
- Xem trước bài 14 Thực hành: phát hiện hô hấp ở thực vật

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×