Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Tuần: 16
Tiết: 16-cb

Bài 14: THỰC HÀNH
PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này HS phải:
- HS bố trí và tiến hành được thí nghiệm phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật
thông qua sự thải CO2 và hút O2.
- Rèn luyện các kĩ năng thực hành, sự tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm
- Tạo cho HS tính nghiêm túc trong khoa học, và có nhìn nhận đúng về vấn đề
hô hấp.
II. Chuẩn bị
+ Mẫu vật: Hạt (lúa, ngô hay các loại đậu) mới nhú mầm.
+ Dụng cụ: Bình thuỷ tinh có dung tích 1lít, nút cao su không khoan lỗ, nút cao
su có khoan 2 lỗ vừa khít với ống thuỷ tinh hình chữ U và phễu thuỷ tinh, ống
nghiệm, cốc có mỏ.
+ Hóa chất: Nước bari [Ba(OH)2], diêm
III. Tiến trình bài học
1. Ổn định tổ chức
Lớp


TaiLieu.VN

11A3

11A4

Page 1


Ngày
Vắng

2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra bài cũ)
3. Bài mới

Hoạt động GV và HS
Hoạt động 1: Phát hiện hô hấp qua sự thải CO2

Nội dung
I. Thí nghiệm 1: Phát hiện hô hấp
qua sự thải CO2

? Gv yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết các
bước tiến hành thí nghiệm phát hiện hô hấp qua sự - Do hô hấp của hạt, CO2 tích luỹ lại
thải CO2?
trong bình, CO2 nặng hơn không khí
nên không thể khuếch tán qua ống
- Hs nghiên cứu SGK và tiến hành thí nghiệm cách và phễu ra môi trường bên ngoài
1,5 – 2h. Nhóm cử đại diện trả lời câu hỏi:
bình.
- Cho 50g các hạt mới nhú mầm vào bình thuỷ tinh. - Khi rót nước vào bình thí nghiệm
Nút chặt bình bằng nút cao su đã gắn ống thuỷ tinh nước đẩy khí CO2 đi ra theo ống và
như hình vẽ H14.1
đi vào bình nước vôi làm nước vôi
bị vẫn đục.
? Hiện tượng gì xảy ra và giải thích tại sao?
Kết quả thực hành
- Hs quan sát thí nghiệm và nhận thấy sự biến đổi
của nước vôi từ trong sang đục


* Hô hấp thực vật có thải khí CO2
- GV Nhận xét và kết luận:
? Bằng cách nào để khẳng định về quá trình hô hấp
có sự thoát hơi nước?
TaiLieu.VN

Page 2


- Thở bằng miệng vào một ống nghiệm có chứa
nước vôi thì ống nghiệm bị vẫn đục
Hoạt động 2: Phát hiện hô hấp qua sự thải O2
? GV cho HS quan sát lại H14.2 đã giới thiệu ở bài
trước, yêu cầu hs cho biết cách tiến hành thí II. Thí nghiệm 2: Phát hiện hô hấp
qua sự thải O2
nghiệm:
+ Lấy 100g hạt mới nhú mầm và chia thành 2 phần - Bình hạt sống: Cây nến chết vì
O2 không có để duy trì sự cháy.
bằng nhau
+ Một phần đổ nước sôi lên và một phần để - Bình hạt chết: Cây nến vẫn cháy
vi lượng O2 trong bình không mất
nguyên.
đi.
+ Cho hai phần vào hai bình có nút chặt
* Kết luận : Quá trình hô hấp thực
+ Sau 1,5 đến 2h mở bình nút chứa hạt sống và vật hút O2 và thải CO2
nhanh chóng đưa que nến đang cháy vào bình.
Tương tự làm giống bình hạt sống cho bình hạt
chết.
GV Nhận xét và kết luận:
Vậy hiện tượng xảy ra ở hai bình như thế nào?

IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà
- Viết báo cáo thực hành
- Xem trước bài 15 Tiêu hóa ở động vật

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×