Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Bài 14: Tiết Thứ : 14

THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu bài học:
 học sinh thực hiện được các thí nghiệm: phát hiện hô hấp ở tv qua sự thải
CO2 , phát hiện hh ở tv qua sự hút O2
II. Đồ dùng Thí nghiệm
Chuẩn bị trước theo sgk ( dụng cụ và hoá chất)
III. Phương pháp:
Thí nghiệm chứng minh, tìm tòi
IV. Trọng tâm
Phát hiện hh ở tv qua sự thải CO2 và sự hút O2
V. Tiến trình bài học:
1. Oån định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 3. Vào bài mới:
A. Thí nghiệm PHÁT HIỆN HÔ HẤP QUA SỰ THẢI CO2
- cho vào bình thuỷ tinh 50g các hạt mới nhú mầm. Nút chặt bình bằng nút cao
su đã gắn ống thuỷ tinh hình chữ U vào phễu
- hs phải tiến hành trước 1,5-2h. do hh của của hạt, CO 2 tích luỹ lại trong bình
CO2 nặng hơn không khí nên nó không thể khuếch tán qua ống và phễu vào
không khí xug quanh


TaiLieu.VN

Page 1


- vào thời điểm bắt đầu thí nghiệm, cho đầu ngoài của ống hình chữ U vào ống
nghiệm có chứa H2O bari( hay H2O vôi) trong suốt. Sau đó, rót H 2O từ bình vào
ống nghiệm, vì không khí đó giàu CO2 , nước bari sẽ bị vẫn đục.
- để so sánh, lấy 1 ống nghiệm có chứa H 2O bari ( hay H2O vôi trong suốt ) và
thở bằng miệng vào đó qua ống thuỷ tinh hay ống nhựa. H 2O vôi trong trường
hợp này vẩn đục. Học sinh rút ra kết luận về hh
B. Thí nghiệm: PHÁT HIỆN HÔ HẤP QUA SỰ HÚT O2
-

lấy 2 phần hạt mới (mỗi phần 50g) đổ H 2O sôi lên một trong 2 phần hạt đó
để giết hạt. Tiếp theo cho mỗi phần hạt vào mỗi bình và nút chặt. Thao tác
đó phải được hs tự tiến hành trước giờ lên lớp từ 1,5-2h

- để thời điểm thí nghiệm, mở nút bình chứa hạt sống (bình a) và nhanh chóng
đưa nến ( que diêm) đang cháy vào bình. Nếu (que diêm) bị tắt ngay. Vì sao?
Sau đó mở nút bình chứa hạt chết (bình b) và lại đưa nến hay diêm đang
cháy vào bình, nến tiếp tục chay. Vì sao?
C. Thu hoạch:
Mỗi học sinh phải viết tường trình các thí nghiệm trên, rút ra kết luận cho từng
thí nghiệm và chung cho cả thí nghiệm
Báo cáo kết quả trước lớp
VI. Củng cố
VI. Dặn dò:
Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo
để chuẩn bị kiến thức cho bài mới.
VII. Bổ sung:

TaiLieu.VN

Page 2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×