Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 20: Cân bằng nội môi

Bài 20 : CÂN BẰNG NỘI BỘ
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
Học sinh
- Giải thích được tại sao động vật hằng nhiệt lại có thể duy trì thân nhiệt
ổn định.
- Trình bày được cơ chế cân bằng áp suất thẩm thấu của máu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sơ đồ cơ chế chống lạnh
- Sơ đồ cơ chế chống nóng
- Sơ đồ cơ chế điều hoà hấp thụ nước ở thận
- Sơ đồ cơ chế điều hoà hấp thụ natri ở thận
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
- Cho biết tên của các bộ phận tham gia duy trì nồng độ glucôzơ trong
máu ?
- Tại sao cân bằng nội môi lại đóng vai trò quan trọng ?
2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

* Hoạt đông I
TaiLieu.VN

Nội dung kiến thức
2.Cơ chế điều hoà thân nhiệt ở
Page 1


động vật hằng nhiệt
? Thế nào là động vật biến nhiệt, đẳng
nhiệt, cho ví dụ.
Học sinh : Nêu được
+Động vật đẳng nhiệt có thân nhiệt ổn
định
+Động vật biến nhiệt có thân nhiệt thay
đổi theo môi trường
*Hoạt động 2
Giáo viên : cho học sinh đọc mục a và b,
quan sát sơ đồ 20.1 và 20.2
? vì sao các động vật đẳng nhiện có thể -Khi trời lạnh
duy trì được thân nhiệt ổn định ? ?
+Tăng sinh nhiệt (run cở)
Học sinh : trả lời bằng cách điền các
thông tin thích hợp vào phiếu học tập số +Giảm mất nhiệt (dựng lông, mạch
máu co)
1
Phiếu học tập số 1

Kích thích

Trời lạnh
Trời nóng

TaiLieu.VN

Bộ phận
tiếp nhận

Bộ phận
trả lời-Khi trời nóng
+Giảm sinh nhiệt
+Tăng thải nhiệt (toát mồ hôi, mạch
máu giản)

Page 2


Áp
Suất
thẩm
thấu
tăng
Áp
suất
thẩm
thấu
giảm
Giáo viên : chỉnh sửa hoàn chỉnh.
Giáo viên : Aùp suất thẩm thấu củâmú là
do các chất hoà tan và lượng nước trong
máu quyết định. Khi 1 trong 2 yếu tố này
thay đổi sẽ dẫn đến làm cho áp suất thẩm
thấu của máu bị thay đổi.
* Hoạt động 3

3.Cơ chế điều hoà áp suất thẩm thấu

Giáo viên : Cho học sinh đọc mục III.3, -Cơ chế điều hoà áp suất thẩm thấu
quan sát sơ đồ 20.3 và 20.4
của máu chủ yếu dựa trên cơ chế điều
hoà muối và nước.
? khi áp suất thẩm thấy tăng hoặc giảm cơ
thể điều tiết bằng cách nào ?
Học sinh : trả lời bằng cách điền các

TaiLieu.VN

Page 3


thông tin cần thiết vào phiếu học tập
? thực hiện câu hỏi lệnh sau mục III.3

-Khi áp suất thẩm thấu tăng :
+Gây khát nước
+Chống mất nước
+hấp thụ lại nước ở quản cầu thận
+Khi áp suất thẩm thấu giảm
+Tăng cường hấp thụ Na+ ở quản cầu
thận

IV. CỦNG CỐ
-Trình bày cơ chế chống nóng, chống lạnh ở động vật hằng nhiệt
-Vì sao trời nóng chó thở gấp và lưỡi thè ra ?
-Vì sao các động vật vùng nhiệt đới tai lại lớn hơn động vật vùng lạnh ?
-Hãy chọn đáp án đúng
a.Bộ phận điều khiển cơ chế điều hoà thân nhiệt của động vật hằng nhiệt
là :
A. Hành não B. Vừng dưới đồi
C.Tuyến yên D. Tuyến trên thận
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Nắm vững phần in nghiêng trong sách giáo kho.
-Chuẩn bị câu hỏi 1, 2 sách giáo khoa trang 82-83
TaiLieu.VN

Page 4


-Đọc trước bài : Thực hành

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×