Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 21: Thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người

Bài 21

Tiết Thứ :

THỰC HÀNH: ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở
NGƯỜI
I. Mục tiêu bài học:
 học sinh thực hiện được cách đo nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt người
II. Đồ dùng Thí nghiệm
Chuẩn bị trước theo sgk ( huyết áp kế , đồng hồ)
III. Phương pháp:
Thí nghiệm chứng minh, tìm tòi
IV. Trọng tâm
Phát hiện hh ở tv qua sự thải CO2 và sự hút O2
V. Tiến trình bài học:
1. Oån định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Vào bài mới:
Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn sgk
A. Thí nghiệm cách đếm nhịp tim
- Cách 1: sgk

- Cách 2: sgk
B. Thí nghiệm: Cách do huyết áp
1. đo huyết áp bằng huyết áp kế đồng hồ: tiến trình theo hướng dẫn sgk
TaiLieu.VN

Page 1


2. đo huyết áp bằng huyết áp kế điện tử: tiến hành theo hướng dẫn sgk
C. Cách đo nhiệt độ cơ thể:
Kẹp nhiệt kế vào nách hoặc ngậm vào nmiệng trong 2 phút, rồi lấy ra đọc kết
quả
C. Thu hoạch:
Mỗi học sinh phải viết tường trình các thí nghiệm trên, rút ra kết luận cho từng
thí nghiệm và chung cho cả thí nghiệm
Nhịp tim
(nhịp/phút)

Huyết áp tối
đa (mm hg)

Huyết áp tối
thiểu (mm hg)

Thân nhiệt

trước khi chạy
tại chổ
sau khi chạy
nhanh
sau khi nghỉ
chạy 5phút
Báo cáo kết quả trước lớp? Giải thích kết quả?
VI. Củng cố
VI. Dặn dò:
Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo
để chuẩn bị kiến thức cho bài mới.
VII. Bổ sung:

TaiLieu.VNPage 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×