Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 21: Thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người

Bài 21 : THỰC HÀNH : ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU
SINH LÍ Ở NGƯỜI
I. MỤC TIÊU
Thực hành xong bài này, hoc sinh biết cách : đo nhịp tim, huyết áp, thân
nhiệt người.
II. CHUẨN BỊ
- Huuyết áp kế đồng hồ
- Nhiệt kế đo thân nhiệt
III- NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH
-Chia lớp thành 4 nhóm
Lần lượt 2 thành viên trong nhóm được 3 thành viên khác trong nhóm đo
đồng thời các trị số : Nhịp tim, huyết áp tối đa và tối thiểu, thân nhiệt. Các trị
số được đo vào các thời điểm sau.
+Trước khi chạy nhanh tại chỗ (hoặc chống hay tay xuống ghế và nâng
cơ thể lên vài chục lần)
+Ngay sau khi chạy nhanh 2 phút tại chỗ
+Sau khi nghỉ chạy 5 phút
1. cách đếm nhịp tim
+cách 1 : đeo ống nghe tim phổi vào tai và đặt một đầu ống nghe vài
phía ngực bên trái và đếm nhịp tim trong 1 phút.
+Cách 2 : Đếm nhịp tim thông qua bắt mạch cổ tay, ấn ba ngón tay (ngón

trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn) vào rãnh cổ tay (tay để ngửa) và đếm
số lần mạch đập trong 1 phút.

TaiLieu.VN

Page 1


2. Cách đo huyết áp
-Người được đo nằm ở tư thế thoải mái hoặc ngồi và duỗi thẳng cánh tay
lên bàn tay.
- Kéo tay áo lên gần nách, quấn bao cao sau bọc vải của huyết áp kế
quanh cánh tay phía trên khuỷa tay (hình 21 sách giáo khoa)
-Vặn chặt núm xoay và bơm khí vào bao cao su của huyết áp kế cho đến
khi đồng hồ chỉ 160 – 180mm Hg thì dừng lại.
-Vặn ngược từ từ để xả hơi, đồng thời nghe tim mạch để nghe thấy tiếng
đập đầu tiên, đó là huyết áp tối đa. Tiếp tục nghe cho đến khi không có tiếng
đập nữa là huyết áp tối thiểu.
3. Cách đo nhiệt độ cơ thể
Kẹp nhiệt kế vào nách hoặc ngậm vào miệng trong
Phút, rồi lấy ra đọc kết quả.
V. THU HOẠCH
- Mỗi học sinh làm một bảng tường trình, theo các nội dung sau :
+ Hoàn thành bảng sau :
Nhịp tim (nhịp/
phút)

Huyết áp tối
đa (mm Hg)

Huyết áp tối
thiểu (mm Hg)

Thân nhiệt

Trước khi chạy nhanh
tại chỗ
Sau khi chạy nhanh
Sau khi nghỉ chạy phút


TaiLieu.VN

Page 2


+ Nhận xét kết quả ?
+ Giải thích tại sao các trị số lại thay đổi ?

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×