Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 21: Thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người

Tuần: 22
Tiết: 25-cb

Bài 21: THỰC HÀNH: ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU
SINH LÝ Ở NGƯỜI
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này HS phải:
- Đo được nhịp tim, đo được huyết áp, thân nhiệt
- Rèn luyện kĩ năng khéo léo, độ chính xác và cẩn thận trong thực hành
- Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng các kiến thức khoa học vào thực tiễn
Kỹ năng
Kỹ năng
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp
- Kỹ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng

Kỹ thuật
- Thực hành –
quan sát
- Dạy học nhóm

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về một số chỉ tiêu đánh giá sức

khỏe bản thân thông qua các số liệu đo, đếm được sau khi thực hành
- Vấn đáp tìm tòi
- Kĩ năng quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt - Trình bày 1
động nhóm và báo cáo kết quả thực hành
phút
II. Chuẩn bị
- Huyết áp kế điện tử hoặc huyết áp kế đồng hồ.
- Nhiệt kế để đo thân nhiệt.
TaiLieu.VN

Page 1


- Đồng hồ bấm giây
III. Tiến trình bài học
1. Ổn định tổ chức
Lớp

11A3

11A4

Ngày
Vắng
2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra bài cũ)
3. Bài mới
Hoạt động GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Cách đếm nhịp tim

1. Cách đếm nhịp tim

Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK hỏi:

Có 2 cách

 Có mấy cách đếm nhịp tim?


* Cách 1: Đeo ống nghe tim phổi vào tai
và đặt một đầu ống nghe vào phía ngực
bên trái và đếm nhịp tim trong 1 phút.

 Trình bày các cách đó?
GV nhận xét và hướng dẫn lớp thực hành. GV
chia lớp thành 4 nhóm. Lần lược hai thành viên
trong nhóm được 3 thành viên khác trong nhóm
đo nhịp tim vào các thời điểm sau:

* Cách 2: đếm nhịp tim thông qua bắt
mạch cổ tay ấn ba ngón tay (ngón trỏ,
ngón giữa và ngón đeo nhẫn) vào rãnh
quay cổ tay (tay để ngửa) và đếm số lần
mạch đập trong 1 phút.

+ Trước khi chạy nhanh tại chổ (hoặc chống hai
tay xuống ghế và nâng cơ thể lên vài chục lần).
+ Ngay sau khi chạy nhanh 2 phút tại chổ.
TaiLieu.VN

Page 2


+ Sau khi nghỉ chạy 5 phút .
Hoạt động 2: Cách đo huyết áp

2. Cách đo huyết áp

Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK hỏi:

a. Đo huyết áp bằng huyết áp kế đồng hồ

 Có thể đo huyết áp bằng dụng cụ nào?

Cách đo (SGK trang 91 - 92)
b. Đo huyết áp bằng huyết áp kế điện tử
Cách đo (SGK trang 92 - 93)

 Cách đo bằng những dụng cụ đó được tiến
hành như thế nào?
GV giải thích nguyên tắc đo huyết áp: Khi bơm
khí vào làm tăng áp lực trong bao cao su và nén
chặt động mạch cánh tay lại nên máu không đi
qua động mạch được, ta không nghe thấy tiếng
đập của động mạch. Khi ta xả khí trong bao cao
su ra, áp lực ép lên động mạch giảm dần cho
đến khi bằng áp lực của động mạch khi tim co,
lúc này máu mới có thể chui qua động mạch và
làm rung thành mạch, trong ống nghe có thể
nghe những tiếng đập đầu tiên. Huyết áp lúc đó
là huyết áp tối đa.
Khi áp lực trong bao cao su bằng áp lực trung
bình cảu huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu thì
thành động mạch có nhiều thời gian tự do rung
động nên ta nghe được tiếng đập rõ nhất.
Khi áp lực trong bao cao su bắt đầu thấp hơn
huyết áp tối đa thì huyết áp đẩy căng thành
động mạch ra, vì vậy ta không nghe tiếng đập
nữa. Huyết áp lúc đó chính là huyết áp tối thiểu.
GV hướng dẫn lớp thực hành. Lớp chia 4 nhóm
như cũ. Lần lược các thành viên trong nhóm
được đo huyết áp vào 3 thời điểm như cách đếm
TaiLieu.VN

Page 3


nhịp tim
Hoạt động 3: Cách đo nhiệt độ cơ thể
 Đo nhiệt độ cơ thể bằng dụng cụ gi?
 Có thể đo nhiệt độ cơ thể bằng cách nào?
GV nhận xét và hướng dẫn lớp thực hành. Lớp
chia 4 nhóm như cũ. Lần lược các thành viên
trong nhóm được đo huyết áp vào 3 thời điểm
như cách đếm nhịp tim

3. Cách đo nhiệt độ cơ thể
Kẹp nhiệt kế vào nách hoặc ngậm vào
miệng trong 2 phút, rồi lấy ra đọc kết quả
* Hoàn thành nội dung bài thực hành theo
bảng 21 SGK trang 93

IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà
- Trả lời các câu hỏi ở cuối bài
- Học bài và xem trước bài 22 Ôn tập chương I

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×