Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 23: Hướng động

Giáo án sinh 12

BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG
I. MỤC TIÊU
1. kiến thức:
- Phát biểu được khái niệm cảm ứng và hướng động.
- Thấy được các hiện tượng hướng động thường gặp ở thực vật và giải thích được cơ chế của các
hiện tượng đó.
- Nêu được vai trò hướng động đối với đời sống của cây.
2. Kỹ năng
- Biết cách ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật về hướng động.
3. Thái độ:
- Yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng của sinh giới.
4. Tư duy: Hình thành tư duy logic về các kiến thức đã học và hiện tượng thực tế.
II. PHƯƠNG PHÁP
Học sinh tìm tòi, nghiên cứu, quan sát đê rút ra kết luận kết hợp với giảng giải, vấn đáp của GV.
III. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ
GV:
- Các hình vẽ trong SGK phóng to.
- Một số mẩu vật về tính hướng động ở thực vật.
HS:

Chuẩn bị một số mẩu vật về tính hướng sáng, hướng đất dương, hường đất âm.
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định:
kiểm tra nề nếp và sỉ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Không kiểm tra bài cũ, GV kiểm tra chuẩn bị mẩu vật của học sinh.
- KT bài tập về nhà.
3. Bài mới
a. Đặt vấn đề:
Ở động vật nhờ sự di chuyển vận động tìm, lấy thức ăn, chất dinh dưỡng có thể sử dụng. TV
sống cố định, có sự vận động nào thích hợp để duy trì hoạt động sống
b. Bài dạy
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG CHÍNH
I. KHÁI NIỆM
GV nêu một số ví dụ về tính hướng ở thực vật, Hướng động là một hình thức phản ứng của
yêu cầu học sinh rút ra khái niệm.
một bộ phận của cây trước một tác nhân kích
thích theo một hướng xác định.
- Thế nào là tính hướng động dương, tính Gồm: Hướng động dương
hướng động âm?
Hướng động âm
- GV đưa ra thí nghiệm HS theo dõi giải thích II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
và gọi tên hướng động (dương hay âm)
1. Hướng đất
- Học sinh quan sát hình 23.1, nêu hiện tượng - Vận động hướng đất theo chiều hút trọng lực
và giải thích?
trái đất là do sự phân bố auxin không đều ở 2


Giáo án sinh 12
mặt rễ.
- Mặt trên có lượng auxin thích hợp cho sự
phân chia lớn lên và kéo dài tế bào làm rễ cong
xuống đất
- Rễ cây hướng đất dương còn chồi ngọn
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 23.2, nhận hướng đất âm.
xét và giải thích?
2. Hướng sáng
a. Thí nghiệm H23.2 SGK: Ở trong hộp kín có


- Trong tính hướng sáng của cây au xin có vai một lỗ tròn, cây mọc trong đó, thấy ngọn cây
trò gì?
hướng về phía sáng.
b. Giải thích
- Ngọn cây luôn quay về hướng ánh sáng,
hướng sáng dương là do sự phân bố auxin
không đều.
- Auxin vận chuyển chủ động về phía ít có ánh
Sử dụng hình 23.3 ---> yêu cầu học sinh nêu sáng - hàm lượng auxin nhiều kích sự kéo dìa
hiện tượng và giải thích?
tế bào.
3. Hướng nước

-

GV yêu cầu học sinh:
Nêu lại thí nghiệm trong SGK (T93)
Quan sát hình 23.4, nêu hiện tượng của rễ?
Nêu một số ví dụ khác về tính hướng nước
dương của hệ rễ.
HS quan sát hình 23.4 trình bày thí nghiệm
trong SGK ---> Rút ra kết luận.

Rễ có tính hướng đất dương luôn quay về
hướng có nguồn nước.
4. Hướng hoá
- Rễ cây hướng các chất khoáng cần thiết cho
sự sống của tế bào (N,P,K...và các nguyên tố
khoáng vi lượng )
Hướng hoá dương .
- Rễ tránh xa các chất độc
âm.

Hướng hoá

- Cho học sinh đọc SGK và phát biểu vai trò
của tính hướng động trong đời sốngcủa thực III. VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG
vật.
TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
- Các kiểu hướng động giúp cây thích nghi với
sự biến động của điều kiện môi trường.
- Trong tồng trọt việc tưới nước và bón phân
tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển theo mong
muốn.


Giáo án sinh 12

4.CỦNG CỐ
Cho học sinh chốt lại kiến thức trong khung và nhấn mạnh:
- Vận động hướng động về phía các yếu tố dinh dưởng là yếu tố cơ bản trong hoạt động sống
của thực vật.
- Trong trồng trọt cần cung cấp chất dinh dưởng đất cho rễ và dinh dưỡng trên bề mặt đất
cho lá cây.
5. DẶN DÒ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP Ở NHÀ
- Học bài theo câu hỏi SGK.
- Thử giải thích vì sao khi cây trinh nữ bị va chạm sẽ cụp lá lại?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×