Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 24: Ứng động

Sinh học 11 – Giáo án điện tử

Tuần: 14
Tiết dạy: 23
Ngày soạn: 13/11/2012

Bài: 24

ỨNG ĐỘNG

1. Mục tiêu : Học xong bài này, HS cần phải:
1.1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa về ứng động
- Nêu được các kiểu ứng động và chức năng của ứng động đối với thực vật
1.2. Kĩ năng:
- Phân tích, so sánh, tổng họp và khái quát hóa.
1.3. Về thái độ:
Hiểu bản chất phản ứng của thực vật đối với các kích thích không định hướng
2. Chuẩn bị :
2.1. Học sinh: SGK, vở ghi lí thuyết, bút vở bài tập và đọc trước bài 24
2.2. Giáo viên:

Nghiên cứu nội dung SGK, SGV và chuẩn kiến thức – kĩ năng để xây dựng nội dung
bài học
2.2.1. Phương tiện thí nghiệm: Tranh minh hoạ phóng to 23.1 đến 25.4 sách giáo khoa.
2.2.2. Thiết kế hoạt động dạy học
 Ổn định tổ chức lớp.
 Kiểm tra bài cũ : Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hoá ở thực vật ? giải thích ?
 Bài mới :
Hoạt đông 1: Tìm hiểu về khái niệm ứng động
Hoạt động của Giáo viên và học sinh
Nội dung
+GV treo tranh 24.1 và 24.2 cho h/s quan sát
-Hướng động : từ 1 phía theo hướng kích
CH1: tìm hiểu sự khác biệt trong phản ứng của cây thích.
(h23.1) và vận động nở hoa (h24.1)?
-Ứng động : Không xác định theo hướng
kích thích mà phụ thuộc vào cấu trúc cơ
quan
CH2: Vậy ứng động là gì ?
- HS nghiên cứu SGK để trả lời
1. Khái niệm
Ứng động là vận động của cây phản ứng lại sự thay đổi của tác nhân môi trường tác động đồng
đều đến các bộ phận của cây.
Hoạt đông 2: Tìm hiểu về các kiểu ứng động
GVTB: Cấu tạo cơ quan thực hiện :
- HS theo dõi
-Hướng động : Hình trụ (thân, cành, rễ…)
- QS tranh kết hợp nghiên cứu SGK, thảo
-ứng động : dẹp, kiểu lưng bụng (lá hoa)
luận nhóm để trả lời
GV : treo tranh h 24.1 và 24.2, 24.3
CH3: Có mấy kiểu ứng động? Vai trò của ứng động - Tuỳ tác nhân kích thích : Chia ứng động
đối với đời sống TV ?
thành nhiều kiểu .....
- Học sinh thảo luận nhóm, nêu ý kiến của
mình về


Sinh học 11 – Giáo án điện tử

CH4: Hãy quan sát các hình trên Quan sát để hoàn - Học sinh thảo luận nhóm, để trả lời


chỉnh phiếu học tập?

Đáp án trên phiếu học tập số 1
Các kiểu hướng động
Loại ứng Khái
Nguyên
Cơ chế Ví dụ
đọng
niệm
nhân
Ứng động
sinh
trưởng
Ưng động
không
sinh
trưởng
+GV kết luận
Để củng cô kiến thức phần này GV yêu cầu?
CH5: Giải thích nguyên nhân của sự vận động cảm - Học sinh thảo luận nhóm, cử đại diện trả
lời CH5 và CH6
ứng của hoa và lá ?
CH6: Yêu cầu h/s phân tích kĩ sự sinh trưởng không
đồng đều 2 phía của cụm hoa, dẫn đến sự đống mở
cụm hoa?
2. Các kiểu ứng động
Tùy theo vận động có gây ra sự sinh trưởng của thực vật hay không mà người ta chia ra ứng động
sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.
- Ứng động sinh trưởng:
+ Thường là các vận động liên quan đến đồng hồ sinh học.
+ Là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng của các tế bào tại hai phía đối diện
nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa).
+ Tùy thuộc tác nhân kích thích, ứng động sinh trưởng được chia thành các kiểu tương ứng: Quang
ứng động, nhiệt ứng động, ... Các vận động này có thể liên quan đến các hoocmon thực vật.
- Ứng động không sinh trưởng:
+ Các vận động cảm ứng có liên quan đến sức trương nước của các miền chuyên hóa.
+ Các dạng ứng động không sinh trưởng: Ứng động sức trương (như vận động tự vệ), ứng động tiếp xúc
và hóa ứng động (vận động bắt mồi).
3. Vai trò của ứng động
Tạo sự thích nghi đa dạng cho TV, đối với sự thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển


Sinh học 11 – Giáo án điện tử
Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò
Củng cố: Phân biệt ứng động sinh trưởng với ứng động không sinh trưởng ?
Dặm dò: Trả lời câu hỏi sách giáo khoa, đọc mục “em có biết”, xem nội dung bài 25.
Thực hànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×