Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 24: Ứng động

Sinh học 11

Giáo án

Bài 24. ỨNG ĐỘNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm ứng động
- Các loại ứng động
- So sánh ứng động và hướng động
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Biết vận dụng các kiến thức về Ứng động vào thực tiễn sản xuất
II. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh hình 24.1, 24.2, 24.3.SGK.
2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Phân biệt các kiểu ứng động.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.
1. Ổn định tổ chức lớp học : Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ.
+ Hướng động là gì? Các loại hướng động?
+ Đặc điểm kích thích và đặc điểm trả lời kích thích trong hướng động?

3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm ứng I. KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG.
động
+ Ứng động là hình thức phản ứng của cây
GV: Yêu cầu HS quan sát hình, nghiên trước tác nhân kích thích không định
cứu SGK trả lời câu hỏi:
hướng.
+ Thế nào là ứng động? cho ví dụ.
+ Các loại ứng động: quang ứng động, hoá
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời ứng động, nhiệt ứng động, điện ứng động,
câu hỏi.
ứng động tổn thương….
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 2: Tìm hiểu các kiểu ứng II. CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG.
động
1. Ứng động sinh trưởng.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời - Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động
câu hỏi: Có mấy kiểu ứng động? Thế nào trong đó các tế bào ở 2 phía đối diện nhau
là ứng động sinh trưởng?
của cơ quan có tốc độ sinh trưởng khác
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời nhau do tác động của kích thích không
câu hỏi.
định hướng.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
- Ví dụ: SGK


Sinh học 11

Giáo án

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời
câu hỏi
+ Hiện tượng gì xảy ra khi chạm vào
cành cây trinh nữ?
+ Thế nào là ứng động không sinh
trưởng? Lấy ví dụ?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời


câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

2. Ứng động không sinh trưởng.
- Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng
động không có sự phân chia và lớn lên của
các tế bào.
- Ví dụ: SGK.
- Nguyên nhân gây ra sự vận động cụp lá
của cây trinh nữ khi va chạm: do sức
trương của nửa dưới của các chỗ phình bị
giảm do nước di chuyển vào những mô lân
cận.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời - Nguyên của sự đóng mở của khí khổng:
câu hỏi
Do sự biến động hàm lượng nước trong các
+ Ứng động có vai trò gì đối với đời tế bào khí khổng
sống của thực vật?
III. VAI TÒ CỦA ỨNG ĐỘNG.
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
Trả lời các kích thích không định
câu hỏi.
hướng đảm bảo sự tồn tại của thự vật
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
4. Củng cố:
+ Ứng động là gì? đặc điểm kích thích trong ứng động?
+ Có bao nhiêu loại ứng động? Cơ sở phân loại?
+ So sánh hưóng động và ứng động?
5. Dặn dò:
- Học bài, trả lời câu hỏi SGK cuối bài học.
- Chuẩn bị bài thực hành
KÝ DUYỆT TUẦN 13 ( tiết 22, 23)
TVT, ngày … tháng … năm ……

Nguyễn Trọng ThanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×